Naslovna AKTUELNO Održana 32. sjednica Općinskog vijeća Lukavac (VIDEO)

Održana 32. sjednica Općinskog vijeća Lukavac (VIDEO)

32. Redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac započela je jednoglasnim usvajanjem dnevnog reda sa kojeg je povučena jedna tačka, a riječ je o Prijedlogu Odluke o uslovima, držanju i načinu postupanja sa kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama, a zbog nekopletne dokumentacije.

 

Duže diskusije i rasprave vođene su tokom druge tačke dnevnog reda, odnosno prilikom razmatranja zahtjeva općinskog načelnika za preispitivanje četiri odluke donesene na predhodnim sjednicama i to Odluke o dodjeli općinskih priznanja za 2019. godinu,  Odluke o imenovanju privremenog Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Lukavac, Odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora JP rad Lukavac i Odluke o ustupanju pitke vode sa izvorišta Toplice za 2019 godinu.


 

Tokom izlaganja načelnik Edin Delić obrazložio je zahtjeve za preispitivanje za sve sporne odluke,  no tokom pojedinačnog izglasavanja većina vijećnika je ostala pri ranije donesenim odlukama i potvrdila je sve četiri odluke, sa 18, 20, 16 i 19 glasova ZA.

 

Treća tačka bila je Prijedlog Odluke o visini naknade za korištenje zemljišta uz lokalne i nerazvrstane ceste i ulice na području općine Lukavac jednoglasno je usvojena i to uz amandman SDA da se oslobode plaćanja naknade obrazovne i vjerske ustanove.

 

Bez rasprave su vijećnici usvojili Odluku o davanju u vlasništvo putničkog automobila Veterinarskoj stanici Lukavac.

 

Usvojena je i Odluka o pristupanju Sporazumu gradonačelnika/ načelnika za klimu i energiju i izradi Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena, a tokom ove tačke predstavnik UNDP-a ukratko je dao osnovna pojašnjenja o značaju i ciljevima ovoga Akcionog plana.

 

Bez rasprave i jednoglasno usvojene su i Odluka i Pravilnik o stipendiranju, nabavci udžbenika i školskog pribora učenicima osnovnih i srednjih škola iz romske populacije sa područja općine Lukavac za školsku 2019./2020. godinu.

 

Usvojen je Elaborat o procjeni štete prouzrokovane prirodnom nesrećom usljed bujičnih poplava i klizišta na područiju općine u 2019. godini, kao i zaključak vijećnika Hasana Ibrakića da tokom daljnjeg  rada prioritet budu ugrožene putne komunikacije i stambeni objekti u kojima borave lica.

 

Bez rasprave usvojena je i Informacija o stanju u oblasti raseljenih lica na područiju općine Lukavac.

 

Također, na ovoj sjednici usvojena je Informacija o ostvarivanju prava iz oblasti boračko invalidske zaštite u 2018. godini, a tokom svog izlaganja vijećnik Adem Mahovkić ponovo je zatražio da se dostave imena svih pripadnika boračke populacije koja su dobila plac i nepovratna novčana sredstva za rješavanje stambenih potreba.

 

U okviru tačke koja se odnosila na kadrovska pitanja bilo je predviđeno razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju posebnih uslova i kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP RAD Lukavac i Javni oglas za izbor i imenovanje članova Skupštine JP RAD Lukavac – Odluka o utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora JP rad Lukavac. Obje podtačke su na prijedlog Kluba vijećnika SDA vraćena na doradu.

 

Na kraju sjednice postavljena su nova vijećnička pitanja i inicijative.

 

Sjednici je prisustvovala reporterska ekipa RTV Lukavac, a video prilog je pripremila Edina Husović.

 

(RTV Lukavac)