Naslovna AKTUELNO Održana skupština Organizacije porodica poginulih boraca i šehida Lukavac (VIDEO)

Održana skupština Organizacije porodica poginulih boraca i šehida Lukavac (VIDEO)

Na održanoj redovnoj izvještajnoj skupštini Organizacije porodica šehida i poginulih boraca općine Lukavac prisutni delagati razmatrali su četiri  tačke dnevnog reda.

 

Na sjednici je usvojen  izvještaj o radu UO organizacije za predhodnu 2017. godinu, kao i izvještaj o finansijskom poslovanju ove organizacije.

 

Kako je navedeno izvještaju aktivnosti su bile usmjerene prema aktuelnim pitanjima, prije svega na aktivnosti o prijedlozima i sugestijama na izmjene i dopune Zakona o osnovnim i dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakona o dopuni Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju, kao i provođenju istih.

 

Aktivnosti su bile fokusirane i na riješavanje statusnih pitanja, poput zapošljavanja djece, odrađivanje pripravničkog staza, rješavanje stambenih pitanja zdravstvene zaštite, upisa djece na fakultet, postavljanje jedinstvenih spomen-obilježija i drugih pitanja značajnih za ovu populaciju.

 

Kada je u pitanju tekuća godina, organizacija će zajedno sa UO raditi na provođenju  i realizaciji programskih načela. Prioritetni ciljevi su vezani za zapošljavanje djece porodica šehida i poginulih boraca, jer na evidenciji Biroa za zapošljavanje u općini Lukavac nalazi se 92 djece, od toga 17 visokoobrazovnih. Također, će se zalagati da se obezbjede veća sredstva  za liječenje i stambeno zbrinjavanje porodica.

 

Nakon sastanka položeno je cvijeće i odata počast šehidima i poginulim borcima na Centralnom spomen-obilježju u Lukavcu.

 

(RTV Lukavac)