Naslovna AKTUELNO Općina Lukavac objavila listu projekata koji će biti finansirani budžetskim sredstvima

Općina Lukavac objavila listu projekata koji će biti finansirani budžetskim sredstvimaOpćina Lukavac objavila je rezultate javnog poziva koji je bio namijenjen organizacijama civilnog društva.

 

Šestočlana komisija je analizirala 24 projektna prijedloga koji su pristigli na LOT-ove 1,4,5 i 6, te za finansiranje predložila 21 projekat. Aplikantima koji su zadovoljili kriterije će biti dodijeljeni iznosi od 3.400 KM (pet projekata), 3.000 KM (jedan projekat) i 2.000 KM ( petnaest projekata). Tri projekta nisu zadovoljila kriterije i komisija nije dala saglasnost za njihovo finansiranje.

 

Rezultate javnog poziva za LOT-ove 1,4,5 i 6 možete preuzeti ovdje.

 

Komisija je analizirala i 23 projektna prijedloga koji su pristigli na LOT 2, te za finansiranje predložila 19. Aplikantima koji su zadovoljili kriterije će biti dodijeljeni iznosi od po 2.000 KM. Četiri projekta nisu zadovoljila kriterije i komisija nije dala saglasnost za njihovo finansiranje.

 

Rezultate javnog poziva za LOT 2 možete preuzeti ovdje.

 

Komisija je analizirala i pet projektnih prijedloga koji su pristigli na LOT 3 i za finansiranje predložila svih pet. Njima će biti dodijeljeni iznosi od 4.500 KM (dva projekta) i 2.500 KM (tri projekta).

 

Rezultate javnog poziva za LOT 3 možete preuzeti ovdje.

 

Projekte koji su pristigli po osnovu ovoga poziva ocjenjivala je komisija u sastavu: Adi Dautović, Aida Kavazović, Zlatan Žigić, Dževad Biščić, Mladenka Stjepić i Amra Fatušić.