Naslovna AKTUELNO Općina Lukavac raspisuje ponovljeni javni poziv za subvencioniranje usluga javnog prevoza

Općina Lukavac raspisuje ponovljeni javni poziv za subvencioniranje usluga javnog prevoza

Služba za investicije, komunalno-stambene i poslove mjesnih zajednica donosi:

 

 


PONOVLJENI JAVNI POZIV

za subvencioniranje usluga obavljanja javnog prevoza putnika

ze period 01.01. do 31.03.2020.godine

 

 

 

Predmet Javnog poziva je odobravanje finansijska sredstava za subvenciranje nužnog broja polazaka/povrataka na autobuskim linijama koje su potrebne za normalno funkcioniranje života i rada ljudi na područjima mjesnih zajednica na kojima su te linije uspostavljene za period 01.01. do 31.03.2020.godine.

 

Pravo učešća na javnom pozivu imaju svi javni prevoznici koji su registrovani za obavljanje usluga javnog prevoza putnika.

 

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava koja se mogu odobriti prevozniku za subvencioniranje javnog prevoza putnika za period 01.01. do 31.03. budžetske 2020.godine iznosi 50.000,00KM sa uključenim PDV-om, s tim da visina novčane pomoći koja se može odobriti prevozniku za subvencioniranje javnog prevoza putnika ne može biti veća od 1,00 KM  po pređenom kilometru, sa uračunatim PDV-om.

 

Kriterij za subvencioniranje usluga obavljanja javnog prevoza putnika je najniži traženi iznos sufinansiranja prevoza po pređenom kilometru.

 

Poziv ostaje otvoren 15  dana od dana objavljivanja, a isti je  objavljen na oglasnoj ploči i web stranici općine Lukavac

 

Prijava na Javni poziv podnosi se na obrascu za ponudu (prilog 1.) koji se može preuzeti  na web stranici općini Lukavac ili u šalter-sali općine Lukavac,uz koji se prilaže i prateća dokumentacija.

 

Prijave na javni poziv sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Općina Lukavac, Služba za investicije, komunalno-stambene i poslove mjesnih zajednica

Trg slobode br. 1, 75300 Lukavac

ili lično u šalter Sali općine Lukavac (šalter 8 i 9), svakim radnim danom od 08 do 16h.

 

 

(RTV Lukavac)