Naslovna AKTUELNO Općina Lukavac realizuje niz generacijskih projekata (VIDEO)

Općina Lukavac realizuje niz generacijskih projekata (VIDEO)Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) je zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a koji, a ima za cilj osnažiti lokalni razvoj kroz uvođenje sistemskog pristupa strateškom planiranju, implementaciji, praćenju i evaluaciji realizacije razvojnih planova, te harmonizaciji sistema planiranja na lokalnom nivou sa onima na višim nivoima vlasti.

 

U protekle dvije godine u partnerskom odnosu s Općinom Lukavac izrađena je Strategija integrisanog razvoja, a riječ je o sveobuhvatnom dokumentu koji je zasnovan na principima održivog razvoja i u čijoj su izradi učestvovali svi bitniji lokalni akteri, a koji je u konačnici jednoglasno usvojen i od strane Općinskog vijeća Lukavac.

 

O aktuelnim i planiranim projektima detalje saznajte u video prilogu Edine Husović.

 

(RTV Lukavac)