Naslovna AKTUELNO Općina Lukavac subvencionira karte socijalno ugroženim učenicima (VIDEO)

Općina Lukavac subvencionira karte socijalno ugroženim učenicima (VIDEO)

Služba za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko-invalidsku zaštitu Općine Lukavac raspisala je Javni poziv za subvencioniranje mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugroženih kategorija sa područja Općine Lukavac za budžetsku 2020. godinu i to za period 07. septembar 2020. godine – 31. decembar 2020. godine u iznosu od 12.500,00 KM.

 

Pravo na subvencioniranje mjesečnih karata imaju učenici koji ispunjavaju opće i neke od posebnih uvjeta. Dokumentacija koju aplikanti trebaju dostaviti:

 

  1. Uvjerenje od škole da je redovan učenik;
  2. Kućna lista;
  3. Dokaz o mjestu prebivališta ( CIPS ) ne stariji od 6 mjeseci;
  4. Kopija mjesečne karte i
  5. Kopija tekućeg računa.

 

Posebni uslovi dokazuju se ukoliko aplikant dostavi:

  1. Kopiju svjedočanstva/svjedodžbe o završenom prethodnom razredu;
  2. Uvjerenje o pripadnosti boračkoj populaciji;
  3. Uvjerenje za roditelja ili učenika da je korisnik socijalne pomoći;
  4. Uvjerenje o priznavanju statusa civilne žrtve rata;
  5. Dokaz da je učenik bez jednog ili bez oba roditelja ( smrtni list ).

 

Općinski načelnik će posebnim rješenjem imenovati Komisiju za provođenje postupka po Javnom pozivu za subvencioniranje mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugroženih kategorija.

 

Javni poziv će biti otvoren 15 dana, a isti je objavljen i na web stranici Općine Lukavac i na oglasnoj ploči Općine Lukavac ( šalter sala Općine Lukavac).

 

Više doznajte u video prilogu Alema Meškovića:

 

 

 

(RTV Lukavac)