Naslovna AKTUELNO Općina Lukavac unaprijeđuje položaj Roma u zajednici (VIDEO)

Općina Lukavac unaprijeđuje položaj Roma u zajednici (VIDEO)

U Hotelu “Senad od Bosne” upriličena je radionica u povodu izrade Akcionog plana za rješavanje problema Roma. Cilj je bio inicirati proces konsultacija sa predstavnicima šire društvene zajednice, kako bi se prikupile informacije potrebne za izradu ovoga, za Rome jako značajnog dokumenta.

 

Romska populacija jedna je od naugroženijih zajednica u BiH. Brojni su problemi sa kojima se suočavaju, a većina njih veže se za osnovna ljudska prava, pravo na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i rad.

 

U svrhu poboljšanja uslova i kvalitete života Roma, Općina Lukavac  pristupila je izradi Akcionog plana za rješavanje problema. Tim povodom je upriličena i radionica kojoj su prisustvovali predstavnici OSCE-a, romskih nevladinih organizacija, javnih ustanova i općinske administracije.

 

Načelnik Edin Delić kazao je kako bi se u sve segmente zakonskih propisa trebala uključiti i prava Roma. Općina Lukavac se i u ranijem periodu sa niz projekata uključila u pomoć ovoj populaciji kroz razne vidove subvencija od đačkih karti i stipendija romskoj djeci, do rješenja zdravstvenog osiguranja  i stambenog zbrinjavanja. U toku je realizacija jednog od ovih projekata u kojem se Općina Lukavac ukjlučila kao sufinansije.

 

Više detalja o ovome skupu poslušajte i pogledajte u video prilogu Suade Imamović.

 

(RTV Lukavac)