Naslovna AKTUELNO Općinski štab CZ Lukavac usvojio sedam zaključaka

Općinski štab CZ Lukavac usvojio sedam zaključaka

Dana, 31.03.2021. godine održana je 2 redovna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Lukava. U okviru predviđenog dnevnog reda razmatrana je Naredba Vlade TK od 26.03.2021. godine koja se odnosi na provođenje mjera u sprečavanju širenja korona virusa u dijelu koji se odnosi na općinu Lukavac.

 

Nakon provedene rasprave po ovom pitanju, doneseni su Zaključci, kako slijedi:

 

  1. Zadužuje se Služba za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove da nastavi intenzivne aktivnosti u smislu kontrole provedebe donesenih naredbi od strane Vlade TK, sa posebnim akcentom na kontrolu rada kladionica u pogledu primjene higijensko-epidemioloških mjera, kao što su: broj lica u kladionici, poštivanje distance i nošenje maske i slično.
  2. Zadužuje se JZU Dom zdravlja Lukavac da Općinskom štabu civilne zaštite u što kraćem roku dostavi Informaciju  vezano za trenutnu popunjenost radnih mjesta sistematizovanih u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, te da sagleda objektivne potrebe vezano za eventualnu popunu medicinskim osobljem, kao i moguće povećanje broja izvršilaca u slučaju eskalacije pandemije.
  3. Općina Lukavac će nastaviti finansiranje dijela  higijensko-epidemioloških djelatnosti JZU Dom zdravlja prema zahtjevima, a u skladu sa raspoloživim sredstvima budžeta općine Lukavac.
  4. Zadužuju se Služba za zajedničke poslove i JZU Dom zdravlja Lukavac da u što kraćem roku provedu aktivnosti vezano za specificiranje informatičke opremu potrebne za rad Cal centra.
  5. Zadužuje se RTV Lukavac da u saradnji sa RTV TK a u skladu sa mogućnostima u što kraćem roku sačini proaktivnu medijsku kampanju koja se odnosi na popularizaciju preventivnih epidemioloških mjera i promociju vakcinisanja.
  6. Zadužuje se Služba za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove da pojača nadzor u provođenju važećih epidemioloških mjera u privrednim subjektima koji zapošljavaju veći broj ljudi, a posebno onih dijelova organizacije rada gdje dolazi do izrazitih kršenja epidemioloških mjera (dolazak na posao, odlazak, radni proces).
  7. Za masovnu vakcinaciju stanovništva na području općine Lukavac predlaže se lokalitet Sportske dvorane Lukavac.

 

 

(RTV Lukavac)