Naslovna AKTUELNO ORVI “Sinovi Bosne”: Skupština odlučila -Suad Sakić novi stari predsjednik

ORVI “Sinovi Bosne”: Skupština odlučila -Suad Sakić novi stari predsjednik


Dvadeseta   po redu izborno -izvještajna Skupština ORVI “Sinovi Bosne” Lukavac održana je 22.09.2018 godine (subota)  u lukavačkom Centru za kulturu. Pored izvještaja o radu za 2017 godinu koji je usvojen jednoglasno, prihvaćen je i program rada i finansijsko poslovanje za 2018 godinu.

 

Skupština je birala i nove mandatare. Tako je za Predsjednika ORVI “Sinovi Bosne” izabran Suad Sakić, dopredsjednik je Zirajet Delić, a predsjednik Skupštine je Minadir Zahirović dok je dopresjednik Enes Ćosić.

Izabran je i nadzorni odbor u sastavu:

 

 1. Nersad Dugaonjić
 2. Samed Delić
 3. Jusuf Semić

 

Sud časti čini:

 

 1. Bilal Šarić
 2. Sanel Karić
 3. Dževad Bašić

 

Za članaove statutarne komisije:

 1. Nedžad Kasumović
 2. Zembulon Pinkas
 3. Hašim Sinanović

Predsjedništvo ORVI” Sinovi Bosne” čini ukupno 11 članova

 

 1. Suad Sakić
 2. Zirajt Delić
 3. Nijaz Ibrić
 4. Jasmin Salkić
 5. Sead Kasumović
 6. Enver Beganović
 7. Nedžad Memić
 8. Senad Ikanović
 9. Esmernad Bešić
 10. Salih Kapetanović
 11. Ermin Gegić

 

Za člana Predsjedništva SRVI TK izabran je: Nihad Tokić, dok su delegati u skupštini Predsjednik organizacije Suad Sakić i Predsjedndik Skupštine Minadir Zahirović.

 

Delgati Skupštine SRVI TK -a pored Predsjednika organizacije i Predsjednika Skupštine još izabrani Hašim Sinanović, Zirajet Delić, Nihad Tokić.