Naslovna AKTUELNO OSCE u BiH analizirao stanje nasilja u porodici

OSCE u BiH analizirao stanje nasilja u porodici

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) je pozvala vlade u BiH da preduzmu bezbjednosne mjere na zaštiti žena i djece. Rezultati OSCE-ovog istraživanja “ Dobrobit i sigurnost žena u BiH“ su pokazali da je skoro polovina žena preživjela neki oblik zlostavljanja, uključujući nasilje od strane intimnog partnera u dobi od 15 godina ili kasnije. Pored toga, 64% žena u BiH se može smatrati pogođenim sukobom, dok su pokazatelji učestalosti nasilja od strane trenutnog partnera veći kod onih žena čiji su se trenutni partneri borili u sukobu nego kod onih čiji se partneri nisu borili. Uzimajući u obzir posljedice sukoba sa kojima žene danas žive, Misija smatra ove podatke zabrinjavajućim u svjetlu trenutne situacije. Ograničeno kretanje i samoizolacija tokom pandemije virusa COVID-19 povećava rizik od rodno zasnovanog nasilja. Žene i djeca su najpodložniji zlostavljanju i potrebna im je povećana zaštita u vremenu poput ovog te apelujemo na vlasti da osiguraju da žene i djeca budu zaštićeni od zlostavljača.

 

Da bi pružila rano upozoravanje i zauzela proaktivan stav, Misija OSCE-a u BiH prati situaciju u vezi sa nasiljem u porodici i započela je sa prikupljanjem podataka o tome kako odgovori na pandemiju virusa COVID-19 utiču na rodnu ravnopravnost, uključujući rodno zasnovano nasilje.

 

Misija apeluje na sve nadležne institucije da odgovore brzo i efikasno na slučajeve nasilja u porodici, u svakom trenutku se pridržavajući vladavine prava.

 

Postoje različiti načini da se smanji rizik od nasilja nad ženama. Neki od njih bi uključivali, na primjer, informativne kampanje kojima se obavještava javnost da sigurne kuće za žene ostaju otvorene tokom ograničenog kretanja zbog koronavirusa, omogućavanje žrtvama nasilja u porodici da podnesu pritužbu a otvaranje novih kanala kojima žene mogu da prijave nasilje bi takođe pomoglo da se smanji rizik. Policija i tužilaštva treba da nastave sa praksom dostupnosti hitnih mjere zaštite za žrtve, naročito u vanrednim situacijama.

 

Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u BiH, je rekla: „Pravo žena i djece da u svakom trenutku žive životom oslobođenim od nasilja je od ključne važnosti. To se naročito zahtijeva u vremenu kada se porodice nalaze u samoizolaciji. Potrebno je brzo djelovati na rješavanju njihovih potreba i preduzeti mjere da bi im se pružila adekvatna zaštita. Pozivamo nadležne vlasti da se pozabave ovim problemom u svom obraćanju javnosti, da prepoznaju da nasilje utiče na one koji su teško pogođeni uvedenim mjerama, poput starih osoba i djece. Oni trebaju imati mogućnost da zatraže pomoć i čak da budu ohrabreni da traže pomoć.“ Naglasila je važnost pristupa informacijama relevantnim za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i djecom, kao što je internet stranica: stopvawnow.org.

 

„Vanredno stanje nije izgovor za nasilje. Podstičemo muškarce i dječake da kažu Ne nasilju i da sačuavaju svoje zdravlje i bezbjednost, kao i zdravlje i bezbjednost svojih porodica i lokalnih zajednica,“ rekla je Kavalec.

 

„U zavisnosti od situacije u kojoj žive, neke osobe mogu imati osjećaj strepnje, pretrpanosti kod kuće ili osjećaj izolovanosti. Onim osobama koje se suočavaju sa rizikom od nasilja u porodici biće još teže da budu zatvorene na mjestu koje nije sigurno, naročito bez društvenih kontakata“, rekla je Elmaja Bavčić, programska službenica za rodnu ravnopravnost i pitanja mladih pri Misiji OSCE-a u BiH. Rekla je da je važno iznijeti u javnost takve prijetnje i osigurati da žrtve budu na pravilan način zaštićene. „Svi imamo odgovornost da spriječimo i zaštitimo one koji se suočavaju sa rizikom od nasilja. Pozivamo sve nadležne institucije da razmotre kakve poruke šalju u javnost i da osiguraju da žrtve budu u mogućnosti i budu ohrabrene da traže zaštitu čak i tokom policijskog časa.“

 

Pozivamo žrtve da prijave nasilje u porodici. BiH ima dvije SOS linije: obje su besplatne i dostupne za pozive. Za savjet o tome šta učiniti, molimo pozovite ili 1265 za FBiH ili 1264 za RS, da biste dobili prvenstveno psihološku i socijalnu podršku. Da biste prijavili nasilništvo, molimo nazovite policiju na broj 122.

 

Misija je detaljno razmotrila rodno zasnovano nasilje u izvještaju pod nazivom OSCE-ovo istraživanje o nasilju nad ženama u BiH.