Naslovna AKTUELNO Osniva se registar malih i srednjih preduzeća

Osniva se registar malih i srednjih preduzeća

U akcijskom planu “Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji”, koji je usvojila federalna Vlada, predviđa se uspostava jedinstvenog obrtnog registra za područje Federacije BiH.

 

Time bi se, kako piše, “uveliko unaprijedila i ubrzala registracija novih obrta, kao i unificirala praksa općina u pogledu postupaka registracije, čime bi se značajno doprinijelo uklanjanju administrativnih barijera za registraciju obrta”.

 

Preko jedinstvenog informacijskog registara, osim lakšeg dobivanja raznih dozvola za rad kompanija, trebali bi se tretirati i ključni podaci na temelju kojih se mogu pratiti stanje i trendovi u sektoru malog i srednjeg poduzetništva kako bi se poduzele žurne mjere u cilju poboljšanja uslova za razvoj poduzetništva.

 

Akcijskim planom je predviđeno da Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta informacijski sustav i registar malih i srednjih poduzeća (ISR MSP) pravi zajedno s Poreznom upravom Federacije BiH, registracijskim sudovima u Federaciji BiH, agencijom AFIP d. d. i Zavodom za statistiku Federacije BiH.

 

Iz tih podataka na godišnjoj nivou analizira se stanje u ovom sektoru i o tome informira Vladu te se stanje kontinuirano prati svake godine za prethodnu godinu.

 

Ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta sugerira nižim, lokalnim institucijama vlasti, koje su nadležne za registraciju obrta, da se uvežu u ovaj informacijski sustav kako bi se cijeli projekt mogao u potpunosti realizirati.

 

Mala i srednja preduzeća te obrti koji budu imali podatke u ovom informacijskom registru lakše će dolaziti i do financijskih poticaja koje bude davala Vlada Federacije BiH.

 

Valja spomenuti da je BiH jedna od rijetkih država na prostoru Europe koja na državnom nivou nema izrađen program poticaja malog i srednjeg poduzetništva.