Naslovna AKTUELNO Otvoren novi javni poziv za dodjelu građevinskog materijala

Otvoren novi javni poziv za dodjelu građevinskog materijala

Služba za investicije i poslove mjesnih zajednica Općine Lukavac objavila je ponovljeni Javni poziv objavljuje za dodjelu građevinskog materijala.

 

Predmet Javnog poziva je doniranje građevinskog materijala u svrhu stvaranje boljih uslova za građane, poboljšanje uslova rada u mjesnim zajednicama i javnim ustanovama i udruženjima, stvaranje uslova za  nastavak ili završetak započetih  projekata  i aktivnog  učešća  građana u realizaciji projekata.


 

Bit će dodijeljene određene količine sanitarnog materijala, cijevi, slavina, priključaka, ventila, ali i materijala za uređenje enterijera kao što su cement, akrilne mase, emulzije, kao i eksterijera, odnosno prozora, fasade, crijepa i drugog materijala neophodnog za uređenje objekata.

 

Podnosilac  zahtjeva  će  prilikom prijavljivanja naznačiti za koju vrstu i količinu  materijala aplicira, a uz zahtjev treba da priloži prilog sa opisom radova, predmjer i predračun radova i specifikaciju materijala.

 

Građevinski materijal će se raspoređivati prema kriterijima utvrđenim Pravilnikom o  načinu raspodjele građevinskog materijala i Odlukom o pokretanju postupka dodjele građevinskog materijala, ali i  u skladu sa prilivom sredstava u Budžetu. Ugradnju dodijeljenog građevinskog materijala korisnici su dužni izvršiti o svom trošku.

 

Projekti će se birati na osnovu kriterija, odnosno važnosit, prioriteta i hitnost kandidovanih projekata, a prednost će imati i projekti koji su u fazi realizacije, kao i oni koji uključuju veliki procenat učešća građana i drugih investitora u sufinasiranju istog, projekti koji postižu najveće efekte na području gdje se realizuju i projekti koji će nakon realizacije biti za upotrebu-korištenje građanaima.

 

Da bi podnosilac zahtjeva ostvario pravo na dodjelu građevinskog materijala treba da bude bodovan iz najmanje tri kategorije, a da ukupan zbir bodova iznosi minimalno 50.

 

Pravo na prijavu imaju mjesne zajednice, javne  ustanove, sportska i kulturna udruženja, kao i ostala udruženja i grupe građana koji djeluju na području općine Lukavac.

 

Također, uslovi za učešće na pozivu su i da se radi o nekom od objekata od interesa za lokalnu zajednicu (sportski objekti, objekti kulture, spomen-obilježja, ambulante, škole, infrastrukturni objekti i radovi na sanaciji prostora koji su vezani za zaštitu životne sredine za koje građani imaju potrebu, koga je potrebno obnoviti i da se taj objekat nalazi na području općune Lukavac, da  se  za  radove ili za  infrastrukturu koja prolazi nekretninama koje nisu u vlasništvu izvođača, osigura pisana saglasnost i pravni osnov za izvođenje radova.

 

Prijave na javni poziv sa dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu:

 

Općina Lukavac Služba za investicije i poslove mjesnih zajednica Trg Slobode br. 1 75300 Lukavac ili lično u šalter sali Općine Lukavac (šalter 8 i 9), svakim radnim danom od 08 do 16 sati.

 

Poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, a isti će biti objavljen na oglasnoj ploči, web stranici Općine Lukavac i u lokalnim medijima.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.