Naslovna AKTUELNO Partnerska grupa se uključila u izradu Strategije razvoja Općine Lukavac + VIDEO

Partnerska grupa se uključila u izradu Strategije razvoja Općine Lukavac + VIDEO

U  Lukavcu je održan prvi sastanak  partnerske  grupe  Općine Lukavac,   na kojem je  prezentiran nacrt socio-ekonomske analize iz  “Strategije razvoja općine Lukavac za period  2018. – 2027. godina“.

 

Članovima partnerske grupe predstavljen je dosadašnji tok procesa izrade  strategije i elementi  socio-ekonomske analize, na čijoj pripremi je radio  Općinski razvojni tim Lukavac, a prema smjernicama UNDP – ovog koordinacionog tima. U narednoj fazi i oni će biti aktivni sudionici u kreiranju ovoga dokumenta.


 

„Strateški plan Općine Lukavac će biti jedan od najvažnijih dokumenata za izradu svih ostalih planskih dokumenata i biće obavezujući i za načelnika i Općinsko vijeće Lukavac, što je njihova zakonska obaveza. Razvojni tim je u proteklom periodu prikupljao podatke koji su potrebni za kreiranje dokumenta i u saradnji sa koordinacionim timovima i koordinatorom iz UNDP smo izradili stratešku platformu, na osnovu koje danas planiramo i formiramo partnerske grupe“, rekao je za portal rtvlukavac. ba Esad Suljić, koordinator razvojnog tima za izradu strategije razvoja Općine Lukavac.

 

Integrirani dokument „Strategija  razvoja općine Lukavac  za period 2018. – 2027.“ radi se  u skladu sa Protokolom o saradnji   između Općine Lukavac  i Projekta integriranog  lokalnog razvoja ILDP, koji predstavlja  zajednički  projekat Vlade Švicarske i Razvojnog  programa Ujedinjenih  nacija u BiH. Trebao bi biti pripremljen do jeseni i ponuđen Općinskom vijeću Lukavac na razmatranje i usvajanje.

 

 

(RTV Lukavac)