Naslovna AKTUELNO Počela sedmica sudske nagodbe

Počela sedmica sudske nagodbe

Općinski sud Lukavac

U periodu od 12. do 23. novembra  ove  godine građani  će imati priliku da u Općinskom sudu Lukavac  svoje predmete riješe sudskom nagodbom.

 

Sedmice sudske nagodbe počele su 12.novembra i trajat će do 23. novembra. Prilika je to za rješavanje većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. Tim povodom Općinski sud Lukavac poziva sve zainteresovane građane čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima da ih posjete u navedenom periodu, i okončaju svoje sudske postupke na vlastito zadovoljstvo u skraćenom postupku.

 

Sudska nagodba je mirni, sporazumni način rješavanja spora, koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu o predmetu spora. Ova akcija znači i da će sudije prvostepenih i drugostepenih sudova u BiH u navedenom periodu svoje radno vrijeme posvetiti isključivo strankama koje žele svoj spor riješiti sudskom nagodbom. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor.

 

U sudskoj praksi BiH ovaj način mirnog rješavanja je rijedak, ali je ujedno djelotvoran način rješavanja svih vrsta predmeta parničnog i vanparničnog postupka, pogotovo predmeta koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i potraživanja, isplatu neisplaćenih plata i otpremnine, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja i drugo.