Naslovna AKTUELNO Počelo anketiranje domaćinstava u BiH, obuhvaćena i općina Lukavac

Počelo anketiranje domaćinstava u BiH, obuhvaćena i općina Lukavac


Povodom najave da će se u 2020. godini provoditi velika anketa domaćinstava u BiH, oglasili su se iz Općine Lukavac:

 

Obavještavamo građane općine Lukavac da će u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 26/04 i 42/04) i Zakonom o statistici u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 63/03 i 9/09) Federalni zavod za statistiku provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

 

Anketiranje će se provoditi u toku od 2020. godine. Anketiranje će za potrebe statističkih institucija u Bosni i Hercegovini provoditi akreditovani anketari za potrebe zvaničnih statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

 

Prema Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Federaciji BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka, statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju punu povjerljivost podataka.

 

Molimo građane naše općine za punu saradnju tokom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu.

 

S poštovanjem,

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Emir Kasumović, dipl. pravnik