Naslovna AKTUELNO Počinje uplata premije zdravstvenog osiguranja

Počinje uplata premije zdravstvenog osiguranja


Uplata premije zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu za 2020. godinu počinje sutra, kao i aplikacija takozvanih ”markica” u zdravstvene ligitimacije,  visina premije osiguranja za 2020. godinu bit će 20 KM.

 

”Premija se uplaćuje na šalterima kod svih pravnih lica koja se bave platnim prometom, u bankama i poštama. Nakon što osigurana lica izvrše uplatu premije osiguranja sa virmanom i zdravstvenom legitimacijom dolaze u poslovnicu zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta, ista se aplicira i ovjerava se”, navodi Riad Kurtalić, stručni saradnik za odnose s javnošću Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

 

Aplikacija markica se može izvršiti najranije dva dana nakon izvršene uplate zbog evidentiranja uplata platnog prometa.

 

Kao i prethodne godine, u ovoj, pojedine kategorije stanovništva oslobođene su plaćanja participacije odnosno premije zdravstvenog osiguranja i to na osnovu Odluke koju je donijela Skupština TK 2017. godine.

 

Ove kategorije se svrstavaju u dvije grupe. Prvu čine osobe koje su u obavezi pribaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da ispunjavaju uslove za oslobađanje participacije, kao što su učenici i redovni studenti do navršene 26. godine života, vojni invalidi s utvrđenim invaliditetom od 60 posto i više, civilne žrtve rata i invalidi s utvrđenim invaliditetom više od 60 posto, penzioneri čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije.

 

Zavod zdravstvenog osiguranja TK osigurao je 200 hiljada komada takozvanih markica za premiju osiguranja, za što vjeruju da će biti dovoljno, jer ostatak osiguranika je oslobođen plaćanja participacije.

 

Uplata premije osiguranja za 2020. bit će moguća do kraja marta, a podsjetit ćemo da premija osiguranja iz prethodne godine upravo važi do 31. marta tekuće godine.