Naslovna AKTUELNO Pokrenuta peticija kako bi se zaustavio pokušaj pravljenja odlagališta nuklearnog otpada na...

Pokrenuta peticija kako bi se zaustavio pokušaj pravljenja odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj GoriPovodom najava da Republika Hrvatska ima namjeru napraviti odlagalište nuklearnog otpada u Trgovskoj Gori, na granici sa Bosnom i Hercegovinom, pokrenuta je peticija kojom građani BiH imaju priliku usprotiviti se ovom potencijalnom ugrožavanju života, okoliša i turizma u ovom dijelu BiH.

 

Uzimajući u obzir da se radi o ozbiljnoj aktivnosti koja se tiče obje države i života ljudi u dvije zemlje, za to postoji pravni okvir kojeg institucije Bosne i Hercegovine moraju koristiti kako bi se zaustavila Hrvatska u namjeri da truje građane BiH. 

Otpad iz nuklearne elektrane Krško čine ozračeni materijali i tzv istrošeni izvori radioaktivnosti, oko 3000 tona otpada. Neophodno je naglasiti da na predmetnom lokalitetu postoji veliki broj površinskih vodotoka.  Uzme li se u obzir krug od 5 km od lokacije predviđene za odlaganje, dobiti će se površina od 78,5 kvadratnih kilometara. Ukupna zona potencijalne ugroženosti oko lokacije je 70% u teritoriji Bosne i Hercegovine, a najbliža veća urbana sredina u Bosni i Hercegovini je samo 3 km udaljeni Novi Grad. 

Stručnjaci tvrde da je u BiH potencijalno ugroženo blizu 230 000 ljudi. Pored ugrožavanja života ljudi, Bosni i Hercegovini prijeti ekološki kolaps. Pod zaštitom su dvije oblasti koje su potencijalno ugrožene, lijeva obala Une i dolina od naselja Trgovi ka Dvoru. Područja od posebnog značaja su Nacionalni park Una, zatim cijeli tok rijeke Une te ušće rijeke Sane u Unu.

Ne želimo dozvoliti kraj turizmu i životu na ovim područjima i zato Vas pozivamo da i Vi potpišete peticiju protiv odlaganja nuklearnog otpada na granici sa BiH klikom OVDJE.