Naslovna AKTUELNO Pokrenuta web platforma za pomoć zdravstvenim radnicima u borbi protiv COVID-19

Pokrenuta web platforma za pomoć zdravstvenim radnicima u borbi protiv COVID-19


U sklopu regionalnog SoS projekta, kojeg finansira Globalni Fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (TGF), Udruženje Partnerstvo za zdravlje je pokrenulo web platformu Odgovor na COVID-19 u BiH. Platforma će omogućiti zdravstvenim radnicima angažiranim u borbi protiv COVID-19 dobijanje stručnih savjeta od epidemiologa, infektologa, pulomologa i stručnjaka za organizaciju zdravstvenog sistema.

 

Ova inovativna web platforma je razvijena u suradnji s Asocijacijom infektologa u BiH. Pored sistema stručnih konsultacija sa stručnjacima iz oblasti relevantnih za COVID-19, www.c19.ba pruža i mnogo korisnih činjenica o COVID-19, koje su od značaja općem stanovništvu, kao i relevantne, aktuelne vijesti iz zemlje i svijeta.

 

„Projekat Odgovor na COVID-19 u BiH koji uključuje razvoj pomenute platforme i donaciju testova na Covid-19 i zaštitne medicinske opreme je doprinos je Udruženja Partnerstvo za zdravlje u borbi protiv pandemije u našoj zemlji. Cilj platforme je poboljšanje efikasnosti odgovora na Covid-19 u BiH, te bolje povezivanje zdravstvenih radnika u ovom polju.  Platforma omogućava zdravstvenim radnicima direktne konsultacije sa stručnjacima iz relevantne oblasti. Također, platforma omogućava i prikupljanje podataka o specifičnim slučajevima, uz garanciju zaštite podataka u procesu konsultacija“ navodi Aida Kurtović, direktorica Udruženja.

 

Udruženje Partnerstvo za zdravlje je nevladina organizacija sa sjedištem u Sarajevu, posvećena razvoju znanja i vještina o zdravlju kroz edukaciju i treninge zdravstbvnih radnika, kao i pomoći institucijama da izgrade svoje kapacitete i postignu održivi napredak u kvaliteti pružanja esencijalnih zdravstvenih usluga.

 

Udruženje Partnerstvo za zdravlje već dugi niz godina radi na programima podrške zdravstvenom sistemu u Bosni i Hercegovini, te je cijenjen partner relevantnih ministarstava zdravstva i zdravstvenih ustanova širom zemlje.

 

Udruženje Partnerstvo za zdravlje teži ka društvu u kojem će svi ljudi imati neometan i kvalitetan  pristup zdravstvenim uslugama, bez obzira na rasu, etničku pripadnost, vjeroispovjest, spol, seksualnu orjentaciju ili političko opredjeljenje.

 

Više informacija o Udruženju možete naći na web stranici www.aph.ba.