Naslovna AKTUELNO Ponovljeni Javni poziv za dodjelu građevinskog materijala

Ponovljeni Javni poziv za dodjelu građevinskog materijala


Služba za investicije, komunalno-stambene i poslove mjesnih zajednica objavljuje PONOVLJENI JAVNI POZIV za dodjelu građevinskog materijala.

 

Predmet Javnog poziva je dodjela preostalog građevinskog materijala iz Javnog poziva za dodjelu građevinskog materijala, a u svrhu stvaranja boljih uslova za građane, poboljšanja uslova
rada u MZa i javnim ustanovama i udruženjima, stvaranja uslova za nastavak ili završetak započetih projekata i aktivnog učešća građana u realizaciji projekata.

 

Podnosilac zahtjeva će prilikom prijavljivanja naznačiti za koju vrstu i količinu materijala aplicira, i uz zahtjev treba da priloži prilog sa opisom radova, predmjer i predračun radova i
specifikaciju materijala.

 

Da bi podnosilac zahtjeva ostvario pravo na dodjelu građevinskog materijala treba da bude bodovan iz najmanje tri kategorije, a da ukupan zbir bodova iznosi minimalno 50.

Kompletan poziv i uslove možete pogledati na prateći link.