Naslovna AKTUELNO Porezna uprava Federacije BiH poziva da ispunite poresku prijavu

Porezna uprava Federacije BiH poziva da ispunite poresku prijavu

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravne osobe i poduzetnike da u skladu sa Zakonpm o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu slijedeće porezne prijave:

 

  • Prijavu poreza na dobit za 2019. godinu do 31. 3. 2020. godine.

 


Poreznu prijavu koja uključuje Prijavu poreza na dobit, Porezni bilans i drugu dokumentaciju  propisanu zakonom  podnose: gospodarska društva i druge pravne osobe – rezidenti Federacije BiH, podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH, poslovne jedinice nerezidentne pravne osobe, pravne osobe koje su registrirane sukladno posebnim propisima, a obavljaju neku tržnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, matično gospodarsko društvo (koje ima odobreno porezno konsolidiranje), i to:

 

  • Obrazac PP-801 – Prijavu poreza na dobit podnose gospodarska društva i druge pravne osobe, rezidenti Federacije BiH, koji gospodarsku djelatnost obavljaju samostalno i trajno prodajom proizvoda i/ili pružanjem usluga na tržištu Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta ili na inozemnom tržištu radi ostvarivanja dobiti, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravne osobe.

 

Prilozi:

 

– Porezna bilanca (Obrazac PB-800),

– Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),

– Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),

– Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),

– Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),

– Plan investiranja (Obrazac PI-808),

– Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),

– Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814),

– Prijava dobiti podružnice u RS ili BD (Obrazac PE-806),

– Prijava dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine (Obrazac PE-807),

– Godišnja prijava za uklanjanje dvostrukog oporezivanja kod transfernih cijena (Obrazac TP-900),

– Godišnji izvještaj o kontroliranim transakcijama između povezanih osoba (Obrazac TP-902),

– Godišnji izvještaj o kontroliranim transakcijama multinacionalne pravne osobe (Obrazac CCB-901),

– Konsolidirana porezna bilanc i prijava poreza na dobit (Obrazac PP-805);

 

 

  • Obrazac PP-802 – Prijavu poreza na dobit podnose podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH prema ispostavi za koju Porezna uprava odredi da je glavna.

 

Prilozi:

 

– Porezna bilanca (Obrazac PB-800),

– Bilanca uspjeha,

– Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),

– Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),

– Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),

– Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),

– Plan investiranja (Obrazac PI-808),

– Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),

– Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);

 

 

  • Obrazac PP-803 – Prijavu poreza na dobit podnose poslovne jedinice nerezidentne pravne osobe prema ispostavi koju odredi Porezna uprava Federacije BiH.

 

Prilozi:

 

– Porezna bilanca (Obrazac PB-800-B),

– Bilanca uspjeha,

– Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),

– Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),

– Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),

– Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),

– Plan investiranja (Obrazac PI-808),

– Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),

– Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);

 

 

  • Obrazac PP-804 – Prijavu poreza na dobit podnose pravne osobe koja su registrirane sukladno posebnim propisima, a obavljaju neku tržnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, osim prihoda iz registrirane djelatnosti po posebnim uslovima, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravne osobe.

 

Prilozi:

 

– Porezna bilanca (Obrazac PB-800-B),

– Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),

– Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),

– Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),

– Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),

– Plan investiranja (Obrazac PI-808),

– Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),

– Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);

 

 

  • Obrazac PP-805 – Prijavu poreza na dobit podnosi matično gospodarsko društvo koje ima odobreno konsolidiranje nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu matičnog društva.

 

Prilozi:

 

– Porezna bilanca (Obrazac PB-800-B),

– Obrazac PP-801 – Prijavu poreza na dobit podnose gospodarska društva i druge pravne osobe,

– Rješenje o konsolidaciji.

 

Napominjemo porezne obveznike koji koriste porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja da je člankom 37. stavak 1. Zakona o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/16) propisano da porezni obveznik ima pravo na porezno priznati rashod u visini dvostrukog iznosa bruto-plaće isplaćene novoprimljenim uposlenicima ukoliko ispunjava sljedeće uvjete i to:

 

  1. a) trajanje ugovora o radu mora biti najmanje na period 12 mjeseci sa punim radnim vremenom i
  2. b) novoprimljeni zaposleni nije bio zaposlen kod poreznog obveznika ili povezane osobe u prethodnih pet godina.

 

(2) Porezni obveznik iz stavka (1) ovog članka gubi pravo na umanjenje porezno priznatih rashoda u dvostrukom iznosu ukoliko nije ispoštovao uvjete iz stavka (1) ovog članka, te je u obvezi obračunati i uplatiti razliku poreza zajedno sa zateznim kamatama na javne prihode.

 

Ukazujemo i na odredbe članka 93. točka 9. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dobit

 

(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 88/16, 11/17, 96/17 i 94/19) koja glasi: Porezni poticaj iz članka 37. Zakona se ne primjenjuje na novozaposlene radnike za koje porezni obveznik koristi povlasticu ili subvencije po osnovu drugih propisa.