Naslovna AKTUELNO Porezni obveznici Federacije BIH u tri mjeseca 2019. godine uplatili oko 1,8...

Porezni obveznici Federacije BIH u tri mjeseca 2019. godine uplatili oko 1,8 milijardi KMPorezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – april 2019. godine uplatili su 1.769.986.419 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada.

 

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – april 2019. godine uplatili 1.769.986.419 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH.

 

U strukturi direktnih poreza za period januar – april 2019. naplaćeno je:

 

  • Porez na dobit naplaćen je  u iznosu od 154.663.759 od KM, a za mjesec april 44.717.035 KM;
  • porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 39.666.940 KM, a za mjesec  april 7. 819.198 KM;
  • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 207.297 KM, a za mjesec april 50.874 KM;
  • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 140.187.409 KM, a za mjesec april 38.993.537 KM;
  • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 149.620.691 KM, a za mjesec april 34.274.510 KM.

U periodu januar – april 2019. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 1.190.841.518 KM, a za mjesec april 322.725.188 KM.

 

U strukturi doprinosi za period januar – april 2019. naplaćeno je:

 

  • doprinosi za PIO/MIO naplaćeni su u iznosu od 664.904.164 KM, a za mjesec april 176.958.888 KM;
  • doprinosi za zdravstveno osiguranje naplaćeni su u iznosu od 470.833.064 KM, a za mjesec april 130.496.559 KM;
  • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti naplaćeni su u iznosu od 55.104.290 KM, a u mjesecu aprilu 15.269.742 KM,

 

 

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30. 4. 2019. godine je 531.492 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.

 

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

 

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

 

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

 

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

 

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.

 

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

 

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

 

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

 

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

 

 

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

 

 

pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.