Naslovna Istaknuto Potpisivanjem Deklaracije o održivom razvoju zatvorena prva Sedmica održivog razvoja u BiH

Potpisivanjem Deklaracije o održivom razvoju zatvorena prva Sedmica održivog razvoja u BiH


Sedmica održivog razvoja u Bosni i Hercegovini je održana od 4. do 8. oktobra 2021. godine  i služila je kao platforma za sastanke, konsultacije i diskusije za promociju Ciljeva održivog razvoja (SDG) u Bosni i Hercegovini.  Ovogodišnje izdanje Sedmice održivog razvoja imalo je za cilj podići svijest i uključiti ključnu publiku u rasprave o novim trendovima u upravljanju i lokalizacijom održivog razvoja, poticanjem dekarbonizacije, inovacijama i pametnim ekonomskim rastom, te na kraju doprinijeti stvaranju društva jednakih mogućnosti.

 

 

Na bazi temelja nastalih tokom izdanja Poslovne sedmice održivog razvoja od 2018. do 2020. godine, Sedmica održivog razvoja ove godine je proširila svoj opseg i angažovala nadležne u javnom sektoru. Dva događaja koja su otvorila Sedmicu održivog razvoja imala su za cilj pružanje podrške vlastima na lokalnom nivou u implementaciji nedavno usvojenog Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH. Događaji su organizirani sa savezima gradova i općina Federacije BiH i Republike Srpske koji su okupili više od 100 lokalnih gradonačelnika i predstavnika vlasti koji su razmijenili iskustva i elemente dobre prakse iz BiH i Italije.

 

 

„Izuzetno smo ponosni što smo imali priliku da podržimo i nastavimo podržavati ovaj proces, što smo imali mogućnost da osiguramo prostor za okupljanje svih aktera kada je riječ o saradnji sa Ujedinjenim nacijama i svim drugim agencijama u okviru naše porodice te osiguramo podršku u radu Vijeća praćenje realizacije Ciljeve održivog razvoja“, kazala je Steliana Nedera, rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH.

 

 

Sedmica održivog razvoja je, također, pokušala da inspiriše publiku i stavi u središte pažnje budućnost rada kroz posebno izdanje „Razgovora budućnosti“ UNDP-ovog Accelerator Lab-a. „Razgovori budućnosti“ okupili su nadahnute govornike sa različitih kontinenata kako bi razgovarali o budućnosti rada.

 

 

Jedan od glavnih događaja Sedmice održivog razvoja bila je konferencija „Zelena ekonomija – ubrzanje poslovanja“ koja je okupila preduzeća i finansijske institucije kako bi razgovarali o tome šta zelena tranzicija nosi za privatni sektor i produbili razumijevanje prednosti ulaganja u zelena rješenja. Kriza COVID-19 prilika je da se približe interesi vlada, finansijskih institucija i preduzeća u donošenju pametnih odluka za prelazak na zelenu i kružnu ekonomiju i istovremeni napredak u ispunjavanju obaveza iz Pariškog klimatskog sporazuma i zahtjeva za pristupanje EU.

 

 

Kao i prethodnih godina, jedan vodeći događaj uvijek je posvećen akademskim krugovima i mladima. Ove godine smo sa zadovoljstvom podržali privatno – javno partnerstvo između Sarajevske škole za nauku i tehnologiju (SSST) i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (EFSA), u saradnji sa drugim javnim univerzitetima u BiH koji su se fokusirali na događaj „Budućnost obrazovanja: Univerziteti 4.0“. U fokusu su bili mladi i studenti koji su vodili dijalog o novim pravcima i alatima koje obrazovanje treba prihvatiti za održivi život i rad.

 

 

Sedmica održivog razvoja okupila je progresivne kompanije koje dijele iste vrijednosti Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja. Dobitnici Nagrade za biznis lidere održivog razvoja od 2019. do 2021. godine već su pokazali svoju predanost stvaranju kvalitetnih radnih mjesta, nultoj toleranciji na korupciju i smanjenom utjecaju na okoliš. Ponovno su potvrdili tu opredijeljenost potpisivanjem Deklaracije za održivi razvoj, kao primjer koji će slijediti i drugi, nadajući se da će rezultirati zdravijim, konkurentnijim i zelenijim privatnim sektorom u BiH.

 

 

Sedmicu održivog razvoja u Bosni i Hercegovini podržao je projekat “Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) i angažiranje privatnog sektora”, koji finansira Švedska, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.