Naslovna AKTUELNO Povećan broj turista u Federaciji BiH

Povećan broj turista u Federaciji BiH


Ukupan broj dolazaka turista u februaru/veljači 2019. godine iznosio je 47.446 što je za 23,8% više u odnosu na februar/veljaču 2018. godine, a u odnosu na januar/siječanj 2019. godine više je za 8,7%.

 

Učešće domaćih turista je 35,1%, a stranih turista 64,9%. Ukupan broj noćenja turista u februaru/veljači 2019. godine iznosio je 97.340 što je za 32,7% više u odnosu na februar 2018. godine, a u odnosu na januar 2019 godine više je za 11,2%. Učešće domaćih turista je 30,8%, a stranih turista 69,2%.

 

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,2%.

 

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (19,1%), Srbije (6,4%), Slovenije (5,8%), Turske (5,3%) i NR Kine (5,0%), što je ukupno 41,6%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 58,4% noćenja.

 

Broj raspoloživih kreveta u februaru/veljači 2019. godine iznosio je 28.266 što je za 3,6% više je u odnosu na februar/veljaču 2018. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 14,0 %.