Naslovna Istaknuto Poziv osobama koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Bokavići i Gnojnica

Poziv osobama koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Bokavići i Gnojnica

Pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Bokavići i Gnojnica iz općine Lukavac da prijave svoja prava na nekretninama u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Lukavcu.
Javnom objavom Općinskog suda u Lukavcu je dana 21.10.2020. pokrenuta procedura uspostave i zamjene zemljišne knjige. Ovim prilikom pozivamo sve osobe da prijave svoje nekretnine i to najdalje do 21.12.2020. godine. Prijave se mogu izvršiti u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Lukavcu, na adresi ulica Vase Pelagića bb, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati. Sud oglasom poziva građane da u roku od 60 dana od dana objave oglasa prijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu, i tu svoju prijavu dokažu podneskom u dva primjerka. Podnesak koji se dostavlja uz prijavu je najčešće ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju (original ili ovjerena kopija), odnosno isprava na osnovi koje je građanin stekao pravo vlasništva na svojoj nekretnini.
Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u katastarskim općinama Bokavići i Gnojnica iz općine Lukavac čije je vlasništvo bilo upisano u Knjigu položenih ugovora, da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu po podacima novog premjera uvidom u istu, u gore navedenim zakonskim rokovima, kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.
Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provoditi će se bez naplate sudske takse. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pokrenula Projekt registracije nekretnina, u okviru kojeg se provodi usklađivanje podataka iz katastra i zemljišne knjige. Dodatne informacije o Projektu registracije nekretnina možete zatražiti putem maila: [email protected]