Naslovna AKTUELNO Predstavnicima gradova i općina u TK uručeni adresni registri

Predstavnicima gradova i općina u TK uručeni adresni registri

Predstavnicima gradova i općina u Tuzlanskom kantonu danas su uručeni adresni registri. Radi se o realizaciji jedinstvenog projekta u Bosni i Hercegovini, koji za cilj ima  označavanje naselja, ulica i trgova sa kućnim brojevima, kojeg je realiziralo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK.

 

„Ministarstvo prostornog uređenja je ove godine izdvojilo 220.000,00 KM kako bi se sistemski pristupilo rješavanju ovog problema. Naime, u Tuzlanskom kantonu u proteklih 30 godina izostajalo je sistemsko označavanje ulica i objekata. Ovo je veoma značajan projekat za sve naše građane, za komunalna preduzeća, zdravstvene ustanove, poštanske službe i druge službe kojima je obaveza da dođu nekome na tačnu adresu“, kazao je ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Elvir Rožnjaković dodajući da u narednom periodu slijedi pregled svih ovih podataka, te izrada pločica za označavanje objekata.


 

„Za izradu pločica Ministarstvo će nastojati da osigura finansijska sredstva iz namjenskih sredstava, a očekujemo i učešće Federalne geodetske uprave, te lokalnih zajednica“, kazao je ministar Rožnjaković.

 

U Bosni i Hercegovini trenutno ima oko 1,4 miliona neoznačenih objekata, a interesantno je da su u nekim gradovima i općinama, u cijelim mjesnim zajednicama sa preko 700 objekata svi objekti označeni sa „bb“, tako da će realizacija ovog projekta značajno poboljšati stanje u našem kantonu.

 

„Za Grad Tuzlu adresni registar je izuzetno značajan. Krajnji korisnici ovog registra bit će javna preduzeća i javne ustanove, ali i sami građani i to na način da će automatizovano i u digitalnom obliku moći preuzimati ove podatke. Kao što je od ranije poznato mi imamo problem nelegalne gradnje i to su upravo oni objekti koji su označeni sa „bb“, iako imamo i objekata iz ranijeg perioda  koji nemaju svoj broj. Cilj ovog registra je da svaka ulica bude povezana sa katastarskom općinom, da svaka ulica, odnosno objekti koji se nalaze u toj ulici budu numerisani, a što će omogućiti bolji i efektivniji rad svih javnih preduzeća, posebno zdravstvenih ustanove i vatrogasne službe“, kazala je pomoćnica gradonačelnika Grada Tuzle Jasmina Hasanefendić Šimleša.

 

„Hercegovačko – neretvanski kanton je već ranije riješio ovaj problem, još neke općine i gradovi su taj problem rješavale samoinicijativno. Drago nam je da je i naš kanton prepoznao važnost ove aktivnosti, te namjenska sredstva usmjerio u ovu namjenu“, kazao je pomoćnik gradonačelnika Grada Gradačca Ferid Durmišević i dodao da svi oni koji su koristili GPS navigacije znaju da mnogih ulica u navigacijama nema, te da je većina objekata nenumerisana, tako da ćemo realizacijom i pete faze ovog projekta imati riješenu tu situaciju poput savremenih europskih zemalja.