Naslovna AKTUELNO Premijer TK održao sastanak sa Dajanom Čolić

Premijer TK održao sastanak sa Dajanom Čolić

Zajednički sastanak direktora svih javnih zdravstvenih ustanova sa područja Tuzlanskog kantona sa premijerom Tuzlanskog kantona Denijalom Tulumovićem i ministricom zdravstva TK Dajanom Čolić upriličen je protekle sedmice. Isti je organizovan sa svrhom priprema izrade Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja kao i planova za narednu godinu.

 

Na sastanku je između ostalog razgovaramo i o rezultatima nedavne posjete ministrice Čolić domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu, izazovima s kojima se susreću, te potrebama i mogućnostima za unaprjeđenje njihovog rada, a sve s ciljem pružanja kvalitetnije zdravstvene usluge, a time i povećanja stepena zadovoljstva građana i pacijenata.


 

Kako je istaknuto tokom sastanka, tokom nedavnih posjeta ministrica Čolić je uočila da se većima domova zdravlja susreće sa sličnom problematikom u svom radu.

 

Iz ministarstva su istakli da  u narednom periodu posebna pažnja i Ministarstva zdravstva, ali i nadležnih zdravstvenih ustanova bit će usmjerena ka poboljšanjima u oblastima propisivačke prakse – doktrine ali i otklanjanju uočenih problema u oblasti finansiranja zdravstvene zaštite“.

 

Također, u iz diskusije direktora zdravstvenih ustanova moglo se i naslutiti nekoliko modela rješenja za detektirane probleme, odnosno unaprjeđenje zdravstvenog sistema i njegovu snažnije orijentiranje prema pacijentu, te je ukazano na neophodnost češće organizacije ovakvih sastanaka, kako bi se informacije češće razmjenjivale, a kroz zajedničke aktivnosti dolazilo do sistemskih rješenja.

 

Na kraju sastanka premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović je zaključio da se slični problemi s kojima se zdravstvene ustanove susreću ponavljaju u svim ustanovama i da je neophodno pristupiti njihovom sistemskom rješavanju.

 

„Drago mi je da smo dijagnosticirali probleme. Nije lako, nemamo niti čarobni štap, niti neograničena finansijska sredstva da sve probleme riješimo „preko noći“, ali imamo volju i spremnost da u narednom periodu radimo i stvari mijenjamo u smjeru kvalitetnijeg pružanja medicinskih usluga svih nivoa na području našeg kantona“, zaključio je premijer Tulumović.