Naslovna AKTUELNO Preporuke Kriznog štaba Fedederalnog ministarstva zdravstva

Preporuke Kriznog štaba Fedederalnog ministarstva zdravstva

Preporučuje se stanovništvu, dok nastavljamo živjeti sa COVID-19, poduzimanje radnji kako bi smanjili rizik od zaraze i prijenosa na druge osobe, koje uključuju:

vakcinaciju protiv COVID-19;

provjetravanje zatvorenih prostorija;prakticiranje dobre higijene (pranje ruku, prekrivanje nosa i usta pri kašljanju i kihanju);

nošenje maski u zatvorenim prostorijama u kojima se nalazi veći broj osoba gdje se stvara gupa.Preporučuje se posebno osobama starije životne dobi, te osobama s hroničnim bolestima, da pri korištenju javnog prevoza i u drugim zatvorenim prostorijama s većim brojem ljudi gdje se stvara gužva, nose maske i pridržavaju se drugih osnovnih higijensko-epidemioloških mjera. U slučaju pojave nekih od respiratornih simptoma kao što su: curenje nosa, bol u grlu, povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, da ostanu kući te se telefonski jave nadležnom ljekaru kako bi dobili dalje upute.

 

Ako izlaze iz kuće, trebaju izbjegavati kontakt sa osobama koje su pod visokim rizikom od ozbiljnih oblika bolesti i poduzimanje sljedećih aktivnosti: nošenje maske, izbjegavanje mjesta gdje se okuplja veći broj ljudi, kao što je javni prijevoz i druga zatvorena slabo ventilirana mjesta s većim brojem ljudi, prekrivanje usta pri kašljanju i kihanju i učestalo pranje ruku.

 

Mjere trebaju poduzimati i kako bi smanjili prijenos infekcije unutar domaćinstva.