Naslovna AKTUELNO Prije 19 godina osnovana Granična policija BiH, kontrola se danas vrši na...

Prije 19 godina osnovana Granična policija BiH, kontrola se danas vrši na 83 granična prijelaza

Granična policija Bosne i Hercegovine (ranije: Državna granična služba BiH) uspostavljena je na osnovu Zakona o Državnoj graničnoj službi BiH, koji je, u skladu sa svojim ovlaštenjima, 13. januara 2000. godine donio Visoki predstavnik u BiH.

 

Sa operativnim radom Granična policija BiH je otpočela 6. juna 2000. godine formiranjem prve Jedinice Granične policije Aerodrom Sarajevo.

 

Proces preuzimanja poslova nadzora i kontrole prelaska državne granice od entitetskih i kantonalnih MUP-ova tekao je etapno i okončan je 30. septembra 2002. godine inauguracijom Jedinice Granične policije Strmica.

 

Granična policija BiH prva je multietnička policijska agencija na državnom nivou. Upravna je organizacija u sastavu Ministarstva sigurnosti BiH, s operativnom samostalnošću, osnovana radi obavljanja policijskih poslova u vezi s nadzorom i kontrolom prelaska granice BiH i drugih poslova propisanih zakonom.

 

Zakonom o izmjeni Zakona o Državnoj graničnoj službi, koji je stupio na snagu 18.04.2007. godine, naziv Državna granična služba BiH promijenjen je u Granična policija Bosne i Hercegovine.

 

Uprkos problemima koji su manje ili više bili prisutni svih prethodnih godina, poput nedovoljnog broja službenika, loše infrastrukture i nedovoljno budžetskih sredstava za razvojne projekte, kako se navodi iz Granične policije, pokazali su sposobnost da graničnu kontrolu i nadzor državne granice obavljaju u skladu s najvišim evropskim standardima.

 

Granična kontrola obavlja se na 83 granična prijelaza, od kojih je 55 međunarodnih i 28 za pogranični saobraćaj.

 

”Vremenom smo postali savremena policijska agencija koja je samostalno i u saradnji učinila mnogo na suzbijanju ilegalnih migracija, te u borbi protiv svih vrsta prekograničnog kriminala, što je doprinijelo stvaranju i održavanju sigurnosti državne granice, a time i opće sigurnosti u našoj zemlji i njenom okruženju”, navedeno je na web stranici Granične policije BiH.