Naslovna AKTUELNO Prijedlog zakona o pravima boraca: 6 KM za svaki mjesec u ratu

Prijedlog zakona o pravima boraca: 6 KM za svaki mjesec u ratu


Zajednička komisija oba doma Parlamenta FBiH usaglasila je konačni tekst Prijedloga zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji će se ubrzo naći pred delegatima oba doma, nakon čijeg bi usvajanja trebao stupiti na snagu.

 

S obzirom da je Predstavnički dom usvojio ovaj zakon u jednom obliku, dok je u nešto drugačijem obliku on usvojen u Domu naroda Parlamenta FBiH, bilo je neophodno usaglašavanje konačnog teksta zakona.

 

Ključna razlika je u amandmanima i to prije svega dopunama koje su predložili neki zastupnici. Bivši borci su poručili da će pristati samo na zakon koji će obuhvatiti sve predložene amandmane.

 

Ovaj zakon reguliše 15 prava za bivše borce, koji podrazumijevaju između ostalog i zdravstveno osiguranje, prednost pri zapošljavanju, borački dodatak, prijevremeno povoljnije penzionisanje, objavu registra boraca i druga prava.

 

Bivšim borcima je najvažniji dio zakona koji govori i boračkom dodatku, a na koji će imati pravo oni borci koji do sada nisu ostvarili nikakvo stalno mjesečno primanje. Iznos boračkog dodatka utvrđivat će se na osnovu broja mjeseci provedenih u ratu i ta cifra će se množiti sa brojem 6, koliko će se u konvertibilnim markama vrednovati svaki mjesec proveden u ratu.

 

Za isplate boračkog dodatka zakon je predvidio osnivanje tzv. Boračkog fonda.