Naslovna Istaknuto Pročitajte kolike su plate bh. parlamentaraca

Pročitajte kolike su plate bh. parlamentaraca

Dok se još uvijek ne zna ko će formirati vlast na državnom nivou i kako će funkcionisati državni parlament, plate izabranih dužnosnika i dalje su visoke, naročito kada se u obzir uzme region. Tako, u odnosu na Srbiju zastupnici i delegati u Parlamentu BiH imaju i četiri puta veća primanja nego poslanici u Narodnoj skupštini Srbije.

 

Primanja visoka, donesenih zakonskih akata malo. Novi saziv Predstavničkog doma državnog Parlamenta nije još uvijek započeo sa radom. A moraće mnogo bolje da radi, nego što je to radio prethodni saziv. Za četiri godine mandara usvojeno je 60 zakona, a odbijeno 59. I od tih 60 usvojenih Zakona, radi se uglavnom o dopunama već postojećih zakonskih akata, odnosno za četiri godine doneseno je 14 novih Zakona. 

“Ako napravimo komparaciju njihovih ukupnih plaćanja i primanja, među najlaćenijim su u regiji, a definitivno su najneučinkovitiji u regiju jugoistočne Evrope”, kazao je Ivica Ćavar iz Centra civilnih inicijativa.

 

No i pored toga što je rad u Parlamentu BiH za protekle 4 godine ocjenjen ispod prosjeka, plate izabranik dužnosnika su redovne i u odnosu na region velike. Svaki poslanik i delegat u Parlamentu u startu ima 4.500 hiljade KM, a doseže i do 7 hiljada. Kada upoređujemo sa regijom, zastupnici u hrvatskom saboru imaju manja primanja iako je ta zemlja već u EU i prosjek plate je u odnosu na BiH veći za 800 KM. U Srbiji je plata poslanika četiri puta manja u odnosu na BiH, Crne Gore i Makedonije do 3 puta.

 

“CCI je predlagao kroz naša monitoring izvješća, da se pokuša postići dogovor da se njihove plaće ili njihova ukupna primanja svedu na europski standard, a to bi bilo otprilike 3 do 3 i po prosječne plaće uposlenih u BiH i kada se oni budu zalagali i više radili, kada građani budu osjećali efekte njihovog rada, onda bi samim tim rasle i njihove plaće, odnosno ukupna primanja. Nažalost oko toga nije bilo dogovora”, rekao je Ćavar.

 

Za 57 izabranih delegata i poslanika, izdvojilo se blizu 3 i po miliona konvertibilnih maraka, a pored plata tu se ubraja topli obrok, odvojeni život, prevoz, telefon. Bosna i Hercegovina sama po sebi troši ogromna sredstva. 15 milijardi će biti potrošeno do kraja godine.

 

“Na plate se izdvaja preko 3,2 milijarde KM. Od toga je 80% policija, sudstvo, odvbrana, obrazovanje. Do 20% su izvršni i zakonodavni organi”, rekao je Maid Cero iz CPI-ja.

 

Zanimljivo je da je pred ovogodišnje izbore Centar za zastupanje građanskih interesa uputio strankama upitnik koji su planovi i politike prikupljanja i trošenja javnog novca. Od 20 političkih partija, samo pet je dalo odgovore.

 

(Izvor:N1)