Naslovna AKTUELNO Pročitajte šta o poslovnim perspektivama misle poduzetnici u TK

Pročitajte šta o poslovnim perspektivama misle poduzetnici u TKKantonalna privredna komora Tuzla je u decembru izvršila anketiranje privrednih subjekata o poslovnim očekivanjima u 2019. godini, po uzoru na ankete koje rade komore zemalja u okruženju. Ova aktivnost će nam na temelju iskustva poduzetnika omogućiti predviđanje poslovnih ciklusa u privredi te određivanja pravca rada u 2019. godini. Poslovna očekivanja rađena su po uzoru na istraživanja koja provodi Eurochambre – Udruženje privrednih komora Evrope, te je planiramo uvesti u našu redovnu praksu dva puta godišnje. Cilj ankete je skrenuti pažnju, odnosno pravovremeno upozoriti nadležne institucije i javnost na kratkoročne promjene trendova u privredi i nadolazeće izazove, odnosno ograničavajuće faktore s kojim se privrednici susreću u poslovanju. Anketa je uključivala nekoliko kratkih pitanja o predviđanju ključnih pokazatelja poslovanja poput prihoda, ulaganja, broja zaposlenih, predviđanja općih uslova poslovanja te najvećih izazova, odnosno ograničavajućih faktora. Anketa je uključivala i nekoliko pitanja koja se odnose na aktivnosti komore s ciljem da dobijemo preciznije informacije o vrstama usluga za koje privrednici imaju najviše interesa. Anketirano je 60 preduzeća, različitih veličina, sa cijelog područja Tuzlanskog kantona, od čega je većina bila iz proizvodnog sektora, ali su učešće uzele i firme koje se bave trgovinom i uslugama, rudarstvom i građevinarstvom.

 

U informaciji Kantonalne privredne komore stoji:

 

Predstavnike preduzeća smo zamolili da iznesu svoja očekivanja o uvjetima poslovanja u narednih šest mjeseci i 40% ispitanika je izjavilo da očekuju da će opći uvjeti poslovanja ostati na istom nivou.

 

Prema rezultatima ankete, u 45% firmi se očekuje povećanje ukupnih prihoda u narednih 6 mjeseci. Među ispitanim firmama, 50% nisu izvoznici, dok firme izvoznici imaju izrazito pozitivna očekivanja kada je u pitanju prihod sa inostranog tržišta. Njih 56,7% je izjavilo da očekuju veći prihod sa inostranog tržišta nego što je trenutno stanje, 33,3% je izjavilo da ne očekuju promjenu prihoda, dok ih je tek 10% u kojima se očekuje smanjenje prihoda sa inostranog tržišta.  Kada su u pitanju investicije, 48,3% ispitanika ne očekuje investicije u idućih 6 mjeseci, 31,7% očekuju veće investicije u odnosu na sadašnje stanje, dok 20% očekuje da će im investicije u narednom periodu biti manje. Većina ispitanih očekuje da će im broj zaposlenih ostati na istom nivou (53,3%). U 19 firmi ili 31,7% očekuju da će u narednih šest mjeseci doći do povećanja broja radnika dok se u 15% firmi očekuje da će smanjiti broj radnika u odnosu na trenutno stanje.
Na pitanje o procjeni uticaja različitih faktora na njihovo poslovanje u narednih 6 mjeseci, privrednici su kao najnegativnije ocijenili cijene energije i sirovina te dostupnost radne snage, a slijede porezni sistem i javna uprava. Čak 63% ispitanika je izjavilo da očekuje negativan ili znatno negativan uticaj cijene energije i sirovina na poslovanje u narednih 6 mjeseci. Prilikom ocjene utjecaja dostupnosti radne snage, 48,4% ispitanih je ocijenilo da će ovaj faktor uticati negativnije ili znatno negativnije na njihovo poslovanje u odnosu na trenutno stanje. 35% ispitanih ne očekuje utjecaj ovog faktora na poslovanje, dok 16,7% smatra da će dostupnost radne snage imati pozitivan utjecaj na njihovo poslovanje u narednih šest mjeseci. Negativan uticaj na poslovanje, ispitani privrednici očekuju još i od poreznog sistema pa 41,7% ispitanika ocjenjuje da će porezni sistem u narednih šest mjeseci negativnije uticati na njihovo poslovanje nego do sada. Promjene ovog faktora ne očekuje 50% ispitanih, dok tek 8,3% ispitanih očekuje da će porezni sistem uticati pozitivnije na njihovo poslovanje u narednom periodu.
Kada su u pitanju ostali faktori, većina ispitanika očekuje da će potražnja kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu biti ista ili pozitivnija u odnosu na sadašnje stanje, pa tako 38,3% ispitanika očekuje da ća potražnja na domaćem tržištu uticati pozitivnije na njihovo poslovanje nego što je trenutno. Da se ovaj faktor neće mijenjati smatra 43,3% ispitanika, dok 18,5% ispitanika očekuje negativan uticaj ovog faktora na njihovo poslovanje. Na pitanje o uticaju inostrane potražnje, 41,7% ispitanih očekuje da će ovaj faktor pozitivno uticati na njihovo poslovanje, 46,7% očekuje da će inostrana tražnja ostati na istom novou, dok 11,7% ispitanika ocjenjuje da će inostrana potražnja biti lošija u odnosu na trenutno stanje.
Većina ispitanih ne očekuje da će doći do značajnijih promjena valutnog kursa, pristupa finansiranju, javne uprave i pravosuđa i pravne sigurnosti koji bi imali veći uticaj na njihovo poslovanje.
Sveukupno gledano, privrednici ne očekuju značajnije promjene u poslovanju u narednom periodu. S jedne strane se to može uzeti kao dobar pokazatelj da je stanje u privredi stabilno u blago pozitivnom trendu, ali s druge strane upućuje na to da poduzetnici ne očekuju ozbiljnije reforme niti poboljšanje poslovne klime. Ne očekuju se  značajnije promjene po pitanju općih uvjeta poslovanja i investicija, a optimizam po pitanju prihoda temelji se na rastu domaće i inozemne potražnje.
Upravni odbor Kantonalne privredne komore Tuzla je razmatrao rezultate ove ankete te su se složili da ona treba biti osnova za  donošenje mjera i aktivnosti djelovanja izvršne i zakonodavne vlasti te su s  tim u vezi predložene sljedeće mjere kao inicijativa i preporuka nadležnim organima i institucijama vlasti Tuzlanskog kantona. Istaknuto je da za Tuzlanski kanton prioritet mora biti zaustavljanje trenda odlaska ljudi i očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, posebno u realnom sektoru. Poremećaji na tržištu rada direktno i indirektno onemogućavaju punjenje budžeta i fondova, stvaraju socijalnu nestabilnost i produbljuju siromaštvo.
Stvaranje adekvatnog poslovnog okruženja i rasterećenje privrede je jedini način da se sačuvaju postojeći privredni subjekti i privuku nove investicije. Pri tome poseban značaj treba dati izvozno orjentisanim, proizvodnim preduzećima.

1.    Pokrenuti inicijativu prema Federalnoj vlasti za smanjenje doprinosa za radnike.
Doprinosi su trenutno među najvećim u Evropi (72%) i značajno opterećuju i guše privrednu aktivnost. S obzirom na aktuelne trendove na tržištu rada, koji se odnose na masovan odlazak radne snage, smanjenje doprinosa bi poslodavcima dalo prostora da podignu cijenu rada na tržištu i na taj način zaustave ovaj negativni trend kao i omogući novo zapošljavanje. S obzirom na izrazito visoke obaveze koje poslodavac plaća, nerijetko se odustaje od novog zapošljavanja, a osim toga, podstiče se rad na crno i odbijaju investitori koji odlaze u države okruženja koje imaju povoljnije uslove zapošljavanja. Smanjenjem doprinosa bi kratkoročno pao priliv sredstava u fondove, ali u srednjem i dugom roku podstakli bi se poslodavci da prijave neprijavljene radnike, otvorila bi se nova radna mjesta i privukli investitori u Federaciju, što bi povećalo priliv sredstava u fondove.

2.    Uspostavljanje efikasnog sistema podsticaja u Tuzlanskom kantonu
Neophodno je objediniti i staviti u realizaciju sva sredstva na nivou Kantona koja imaju namjenu podsticaja, razvoja i potpore u jedinstven fond ili jedinstven nadzor kako bi njihova dodjela i implementacija imale punu svrhu i realno pomogla razvoju i zapošljavanju.

3.    Subvencioniranje zapošljavanja
Nezaposlenost u Tuzlanskom kantonu je izrazito visoka što predstavlja veliki teret za privredu i fondove. S druge strane, prisutan je trend masovnog trajnog odlaska radnosposobnog stanovništva iz TK i BiH, te se neke privredne djelatnosti već sada suočavaju s problemom pronalaska radnika za svoje potrebe. Zbog toga je neophodno uspostaviti efikasan mehanizam koji će obezbijediti transparentno i efikasno subvencioniranje stvarnog zapošljavanja novih radnika. S obzirom na strukturu nezaposlenih, gdje je najviše nekvalifikovanih i niskokvalifikovanih kadrova, potrebno je potaknuti prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih kroz grantove ili namjenske kreditne linije.

4.    Svođenje svih obaveza Fondova i Zavoda prema privrednim subjektima na mjesečni nivo (refundacije porodiljskog bolovanja, bolovanja preko 42 dana) pošto se trenutno po tim osnovima duguje i po godinu i po dana.
Omogućiti kompenzaciju obaveza između privrednih subjekata i državnih institucija i fondova, posebno Zavoda zdravstvenog osiguranja, s obzirom na visoka potraživanja i obaveze koje međusobno imaju. Mogućnost kompenzacije bi rasteretila obaveza i privredne subjekte i fondove, povećala likvidnost i sačuvala radna mjesta, posebno ženske populacije pošto spora naplata refundacija porodiljskog bolovanja privrednicima stvara velike finansijske troškove (posebno u tekstilnoj industriji) te izbjegavaju zapošljavati žene mlađe životne dobi koje planiraju formirati svoju porodicu.

 

Kantonalna privredna komora Tuzla je spremna da u saradnji sa resornim institucijama, da svoj maksimalni doprinos realizaciji ovih mjera, u cilju stvaranja privrednog okruženja koje će doprinositi razvoju Tuzlanskog kantona.