Naslovna AKTUELNO Pročitajte zakonske odredbe koje se odnose na krivnju u slučaju prenošenja zarazne...

Pročitajte zakonske odredbe koje se odnose na krivnju u slučaju prenošenja zarazne bolesti

Prema članu 225 i 226 Krivičnog zakona FBiH za prenošenje zarazne bolesti predviđene su kazne zatvora u trajanju do jedne godine.

 

Član 226 Krivičnog zakona FBiH:


 

“(1) Ko ne postupi po propisima ili naredbama kojima nadležni organ zdravstvene službe određuje preglede, dezinfekciju, odvajanje bolesnika ili drugu mjeru za suzbijanje ili sprečavanje zarazne bolesti kod ljudi, pa zbog toga dođe do opasnosti od širenja zarazne bolesti, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kaznit će se ko ne postupi po propisima ili naredbama iz stava 1. ovog člana u pogledu suzbijanja ili sprečavanja zaraznih bolesti kod životinja, pa zbog toga dođe do opasnosti prenošenja zarazne bolesti na ljude.

(3) Ko krivično djelo iz st. 1. i 2. ovog člana učini iz nehata, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do šest mjeseci.”

Član 226 Krivičnog zakona FBiH:

Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije:

“Ko za vrijeme epidemije kakve zarazne bolesti ne postupi po naredbama ili odlukama donesenim na osnovu propisa nadležnog organa kojim se određuju mjere za suzbijanje ili sprečavanje epidemije, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine”.