Naslovna Istaknuto Proširena lista privrednih subjekata kojima će biti subvencionirane plaće!

Proširena lista privrednih subjekata kojima će biti subvencionirane plaće!

Vlada Tuzlanskog kantona je na  jučerašnjoj sjednici donijela Odluku o dopuni Odluke o korisnicima subvencije po osnovu indirektno onemogućenog rada. Provođenjem Javnog poziva za subvencioniranje neto plaće do visine minimalne neto plaće za april i maj 2020. godine uočeno je da su iz prava za dodjelu subvencije isključeni određeni privredni subjekti koji su imali zabrane obavljanja registrovane djelatnosti. Imajući u vidu da je određeni broj privrednih subjekata isključen iz prava na subvenciju, a da su u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i Zakona o subvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće resorna ministarstva bila su dužna da predlože korisnike subvencije za koje su smatrali da im je indirektno onemogućen rad. Iz toga razloga su među korisnike subvencije uvrštene auto škole, obdaništa i predškolske ustanove, autobuske stanice te privredni subjekti čiji se poslovni prostori nalaze u zgradi JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ i zgradama autobuskih stanica na području Tuzlanskog kantona. Vlada je donijela Odluku kojom prihvata Informaciju Ministarstva privrede o realizaciji javnog poziva za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće-maksimalno do visine minimalne plaće za april i maj 2020. godine. Na javni poziv ukupno je podneseno 2.035 prijava. Radne grupe su sačinile Pregled korisnika sredstava za subvencioniranje neto plaće do visine minimalne neto plaće za april i maj 2020. godine pri čemu je odobreno 1.356 prijava, a odbijeno 679 prijava. Vlada je podržala prijedlog Ministarstva privrede da se u postupku odlučivanja po 350 izjavljenih prigovora razmotri mogućnost uvođenja u pravo na subvenciju do visine minimalne neto plaće privrednih subjekata za april i maj 2020. godine. Prigovori su podneseni zbog izjave o zadržanom broju radnika i izjave o isplaćenim plaćama za mjesec april i maj 2020. godine, iz razloga što je u prigovorima navedeno da su direktori, odnosno ovlaštena odgovorna lica fizička lica/obrtnici koji samostalno obavljaju registrovanu djelatnost, odgovorne osobe koje potpisuju i ovjeravaju navedene izjave, a u javnom pozivu nije navedeno koji je organ nadležan za ovjeru izjava.