Naslovna AKTUELNO Putnici ocijenili kvalitet javnog prevoza u TK

Putnici ocijenili kvalitet javnog prevoza u TK

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK, uz saglasnost i odobrenje Vlade TK, svake godine raspisuje Javni poziv za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila.

 

Projekat koji je danas prezentiralo Udruženje potrošača „Klub potrošača TK“ u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja TK, a koji nosi naziv „Istraživanje kvaliteta i monitoring u gradskog i prigradskom prevozu robe i putnika“ se odnosi na unapređenje nivoa usluga u linijskom prijevozu putnika na području Grada Tuzla, odnosno Tuzlanskog kantona.

 

U istraživanju kvaliteta javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika provedena je anketa na uzorku od 110 putnika i devet vozača autobusa. Vozači su anketirani na autobuskoj stanici Tuzla AS Istok, i to vozači na linijama koje imaju polazište sa ove autobuske stanice, dok je anketiranje putnika vršeno na osam kantonalnih linija i to:

 

1. Tuzla – Kalesija – prijevoznika d.d. „Gradski i prigradski saobraćaj” Tuzla;
2. Tuzla – Banovići – prijevoznika d.d. „Litvatrans” Banovići;
3. Tuzla – Lukavac – prijevoznika d.d. „Gradski i prigradski saobraćaj” Tuzla;
4. Lukavac – Tuzla – prijevoznika d.o.o. „Road” Lukavac;
5. Tuzla – Srebrenik – prijevoznika d.d. „Gradski i prigradski saobraćaj” Tuzla;
6. Tuzla – Tojšići – prijevoznika d.o.o. „Hankom turs” Kalesija;
7. Tuzla – Srebrenik – prijevoznika d.o.o. „Hazre tours” Srebrenik;
8. Tuzla – Stupari – prijevoznika d.o.o. „Transmont” Kladanj.

 

Anketiranjem putnika utvrđeno je da je putnicima vrlo važna redovnost linija i cijena usluge.

 

Ukoliko se porede rezultati istraživanja u 2018. godini sa rezultatima istraživanja u 2017. godini uočeno je povećanje prosječne ocjene putnika kada su u pitanju elementi kvaliteta usluge javnog prijevoza putnika u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu:
– prosječna ocjena putnika za kvalitet i sigurnost vožnje je sa 2,96 povećana na 3,50,
– prosječna ocjena putnika za kvalitet autobusa je sa 2,20 povećana na 3,30,
– prosječna ocjena putnika za kvalitet nadzora je sa 3,39 povećana na 3,80,
– prosječna ocjena putnika za kvalitet autobuskih stajališta je sa 2,28 povećana na 3,10,
– prosječna ocjena putnika za frekfentnost i koordiniranost usluga je sa 2,92 povećana na 3,49.

 

Anketiranjem putnika došlo se do saznanja o mišljenju putnika (korisnika javnog prijevoza putnika) o postojećim cijenama pojedinačnih prijevoznih karata i mjesečnih karata po kategorijama učenik/student, penzioner i radnik.

 

Kada je u pitanju cijena pojedinačnih prijevoznih karata oko 59,00 % ispitanika mišljenja je da je usluga prijevoza povoljna, dok je njih 28,43 % mišljenja da je usluga prijevoza skupa.

 

Također, ispitivanjem o cijeni učeničke/studentske mjesečne prijevozne karte utvrđeno je da je oko 46,00 % ispitanih putnika mišljenja da je usluga prijevoza povoljna, dok je oko 34,70 % ispitanih putnika mišljenja da je usluga prijevoza skupa.

 

Kada je u pitanju ocjena cijene radničke mjesečne prijevozne karte, oko 55,10 % ispitanih putnika se izjasnilo da je usluga prijevoza povoljna, a 30,61 % da je usluga prijevoza skupa.

 

Također, ispitivanjem o cijeni penzionerske mjesečne prijevozne karte utvrđeno je da je oko 61,80 % ispitanih putnika mišljenja da je usluga prijevoza povoljna, dok je oko 24,72 % ispitanih putnika mišljenja da je usluga prijevoza skupa.

 

Kada je u pitanju odmjerenost cijene prijevoza u odnosu na ukupan kvalitet pružene usluge prijevoza:
– 3,23 % ispitanih putnika je ocjenilo uslugu kao jaftina usluga prijevoza,
– 50,54 % ispitanih putnika je ocjenilo uslugu kao povoljna usluga prijevoza,
– 38,71 % ispitanih putnika je ocjenilo uslugu kao skupa usluga prijevoza,
– 7,53 % ispitanih putnika je ocjenilo uslugu kao preskupa usluga prijevoza.

 

Rezultati istraživanja i monitoringa nad kvalitetom usluga gradskog i prigradskog prijevoza putnika su nas uvjerili da je kvalitet usluga u javnom linijskom prijevozu putnika koji se vrši autobusima na dosta dobrom nivou, s tim da postoji još jako mnogo prostora za unapređenje usluga prijevoza putnika, što će biti jedan od zadataka resornog ministarstva, lokalnih zajednica, kao i prijevoznika u nerednom periodu, a sa ciljem stvaranja optimalnog reda vožnje na području lokalnih zajednica, Grada Tuzla i Tuzlanskog kantona.

 

Pomenuti projekat i istraživanje predstavlja jako dobar uvid u stanje javnog prijevoza putnika na mreži kantonalnih linija na području Tuzlanskog kantona, posmatrano sa gledišta korisnika javnog prijevoza, odnosno putnika.

 

Takođe, kroz ovo istraživanje se može u značajnoj mjeri doprinijeti unapređenju javnog prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona, jer se na taj način identifikuju polja na kojima treba djelovati u cilju efikasnijeg, ekonomičnijeg i ekološki prihvatljivijeg javnog prijevoza na području Tuzlanskog kantona.

 

Istraživanje može biti jako dobra osnova i za korekcije u poslovnoj politici preduzeća koja se bave javnim prijevozom putnika na području Tuzlanskog kantona, a posebno preduzeća čije su linije obuhvaćene ovim istraživanjem, a sve u cilju unapređenja nivoa usluge javnog prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona.

 

Cilj Ministarstva je da kroz ovakve i slične projekte, kao i kroz zahtjeve građana i prijevoznika sa područja Tuzlanskog kantona dobije jasne indikatore o potrebi usklađivanja redova vožnji na kantonalnim autobuskim linijama, odnosno da Ministarstvo kroz aktivnosti koje sprovodi obezbijedi transportni sistem u Tuzlanskom kantonu u kojem će korisnici saobraćajnih usluga – putnici imati kvalitetnu uslugu, a svi prijevoznici mogućnost rentabilnijeg poslovanja, uz poštivanje zakona i podzakonskih akata kao i propisanih uvjeta za obavljanje linijskog prijevoza putnika.

 

Na današnjoj prezentaciji projekta u ime Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK su bili prisutni: Mirsad Gluhić ministar, Nenad Lukanović pomoćnik ministra za saobraćaj, kao i uposlenici ministarstva: Samir Gabeljić, Biljana Kulišić, Irnela Mujčinović i Emir Dugalić, ispred Udruženja potrošača „Klub potrošača“ TK, predsjednica Gordana Bulić, u ime  Sekcije za unutrašnji promet putnika pri Kantonalnoj privrednoj komori TK Nedžad Siočić, ispred prijevoznika predstavnici D.D. „GIPS“ Tuzla, D.O.O. „Hankom“ Tuzla, prestavnici nadležne općinske službe Kalesija, te nekoliko predstavnika zainteresovanih građana.