Naslovna AKTUELNO Raspisan javni poziv “Kreativna Evropa”

Raspisan javni poziv “Kreativna Evropa”

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava zainteresovane da je otvoren javni poziv za evropske projekte saradnje u okviru programa “Kreativna Evropa”.

 

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine i započeo je 1. januara 2014. Sa svojim fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom, Program je usmjeren na potrebe kulturnih radnika iznesene u širem procesu javnih konsultacija. Za razdoblje 2014.–2020. ukupni budžet Kreativne Evrope iznosi 1.46 milijardi eura. Od toga, za potprogram MEDIA određeno je 56% (oko 818 m €) budžeta programa, dok je 31%  (oko 453 m €) budžeta izdvojeno za potprogram Kultura. Za međusektorski dio planirano je 13% budžeta (oko 190 m €), čime je prvenstveno obuhvaćena podrška instrumentima za davanje garancija kojim upravlja Evropski investicioni fond.

 

Program podržava:

 

 • projekte međunarodne saradnje
 • evropske mreže
 • književne prijevode
 • evropske platfrome za strukturnu podršku
 • podrška izgradnji kapaciteta i obuka za radnike u audiovizelnom sektoru
 • podrška razvoju projekata u audiovizelnom sektoru (do početka snimanja!)
 • podrška distribuciji europskih audiovizelnih djela u Evropi i u svijetu
 • podrška film festivalima koji promoviraju evropske filmove
 • fond za međunarodnu ko-produkciju filma
 • podrška događajima i projektima koji za cilj imaju privlačenje nove publike zainteresirane za evropska filmska ostvarenja

 

Očekivanja od Kreativne Evrope:

 

 • 300.000 umjetnika i kulturni radnika će dobiti finansijku podršku kako bi sa svojim djelima došli do publike izvan svoje zemlje
 • Najmanje 1000 europskih filmova će biti podržano za distribuciju
 • 2500 kina će dobiti podršku
 • Više hiljada kulturnih organizacija i kulturnih radnika će imati koristi od različitih vrsta edukacija i treninga
 • Preko 4500 knjiga će dobiti podršku za prijevode
 • Milioni europskih građana imaće različite benefite

 

Bosna i Hercegovina je postala punopravni član programa Kreativna Evropa 22. jula 2014. godine, kada je potpisan Sporazum s Evropskom unijom o učešću u programu.

 

Tekst javnog poziva možete preuzeti  ovdje.