Naslovna AKTUELNO Raspisan javni poziv namijenjen učenicima iz socijalno ugroženih kategorija

Raspisan javni poziv namijenjen učenicima iz socijalno ugroženih kategorija

Na osnovu tačke Odluke o posebnim kriterijima subvencioniranja mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugroženih kategorija i izmjenama i dopunama Odluke o posebnim kriterijima subvencioniranja mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugroženih kategorija Općinski načelnik dr. Edin Delić raspisao je Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za subvencioniranje mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugroženih kategorija.

 

Dodjela novčanih sredstava za subvencioniranje mjesečnih karata se odnosi na budžetsku 2018. godinu u iznosu od 11.684,00 KM. Subvencioniranje mjesečnih karata odnosi se za period: 03.09 –  31.12.2018. godine. 

Pod pojmom socijalno ugrožena kategodrija podrazumijeva se da je učenik iz porodice u kojoj niti jedan član porodice nije zaposlen i da u porodici nemaju drugi vid primanja osim socijalne pomoći.

 

Da bi ostvarili pravo na bodovanje za dodjelu novčanih sredstava za subvencioniranje troškova mjesečnih karata učenici su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

 

 • Zahtjev za subvencioniranje (šalter sala općine);
 • Ovjerenu Kućnu listu (šalter sala općine);
 • Dokaz o mjestu prebivališta (CIPS);
 • Uvjerenje od škole da je redovan učenik;
 • Kopiju Svjedeočanstva/Svjedodžbe o završenom prethodnom razredu;
 • Uvjerenje sa Biroa za zapošljavanje Lukavac za oba roditelja (ukoliko su oba roditelja nezaposlena) a ako je jedan roditelj nezaposlen i nije prijavljen na Biro za zapošljavanje Uvjernje a Biroa da se ne nalazi na evidenciji i ovjerenu Izjavu da je nezaposlen;
 • Uvjerenje o pripadnosti boračkoj populaciji;
 • Uvjerenje da je korisnik socijalne pomoći;
 • Uvjerenje o priznavanju statusa civilne žrtve rata;
 • Kopiju mjesečne karte i
 • Kopiju tekućeg računa.

Komisija za provođenje postupka subvencioniranja mjesečnih karti učenicima iz socijalno ugrožene kategorije, će zaprimljene zahtjeva obraditi i bodovati u skladu sa utvrđenim kriterijima te sačiniti prijedlog Odluke o isplati za subvencioniranje mjesečnih karata.

 

Isplatu sredstava za subvencioniranje mjesečnih karti učenicima iz socijalno ugrožene kategorije vršit će nadležna Služba za budžet i finansije na osnovu Odluke koju donosi Općinski načelnik.

 

Učenici koji budu ispunjavali uslove  ostvarit će pravo na subvencioniranje mjesečne karte u punom iznosu.

 

Ovaj Javni pozivi traje 15. dana i to od: 05.09.2018. godine do 19.09.2018. godine  (zaključno sa 19.09.2018.)  i bit će objavljen na Web stranici Općine Lukavac, JU RTL i Oglasnoj ploči (Šalter sala općine).

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

Općina Lukavac – Općinski načelnik, Komisija za provođenje postupka subvencioniranja mjesečnih karti, Trg slobode br. 1, 75300 Lukavac ili lično u šalter sali Općine Lukavac svakim danom od 08 – 17 sati (osim subote i nedjelje).

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u kancelariji broj 64. zgrada općine Lukavac ili na telefon 035/366-735 emal [email protected]