Naslovna AKTUELNO Raspisan javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

Raspisan javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kultureMinistarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK je nakon usvajanja Odluke Vlade TK o uslovima i kriterijima, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava raspisalo Javni poziv za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede u iznosu od 35.000,00 KM. Javni poziv je objavljen 04.09.2019. godine na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona a 05.09.2019. godine u dnevnom listu “AVAZ”.

 

Pravo učešća na javnom pozivu imaju neprofitne organizacije i udruženja registrovana u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, kao i organizacije i udruženja koja su registrovana u skladu sa zakonom na entitetskom ili državnom nivou, a koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na području Tuzlanskog kantona.

 

Planirano je raspoređivanje finansijskih sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima čiji se programi i projekti odnose na unapređenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda, edukaciju djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti saobraćajne kulture i poznavanja saobraćajnih propisa, edukaciju vozača po pitanju zaštite čovjekove okoline i smanjenja emisije izduvnih gasova, promociju i organizaciju biciklističkih, auto i moto utrka i manifestacija, povećanje nivoa bezbijednosti saobraćaja, unapređenje nivoa usluga kod prijevoza putnika, te obilježavanje značajnih datuma iz oblasti saobraćaja.

 

Iznos sredstava koja se dodjeljuju po jednom podnosiocu zahtjeva, čiji projekat je prihvaćen je maksimalno 4.000,00 KM.

 

Neprofitne organizacije (aplikanti) imaju pravo na javni poziv prijaviti najviše dva projekta.

 

Organizacije i udruženja podnose prijavu na javni poziv tako što popunjavaju Aplikacioni obrazac koji se može preuzeti sa Web stranice Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba) ili u pisarnici Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa.
Aplikacioni obrazac se podnosi zajedno sa propisanom dokumentacijom u zapečaćenoj koverti, a predaje putem pošte ili na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa.

 

Uz Aplikacioni obrazac obavezno se prilaže :

 

– Rješenje o upisu u Registar neprofitnih organizacija (udruženja, fondacija i drugih ustanova koje ne ostvaruju dobit, koji nisu pod nadležnošću vlade i čiji osnivač nije država) kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona ili drugog nadležnog organa u Bosni i Hercegovini (original ili ovjerena kopija koja ne može biti starija od šest mjeseci, računajući unazad od dana objavljivanja javnog poziva),
– Uvjerenje o poreznoj registraciji (original ili ovjerena kopija koja ne može biti starija od šest mjeseci , računajući unazad od dana objavljivanja javnog poziva),
– Projekat za koji se traži sufinansiranje, ovjeren i potpisan od strane podnosioca, koji treba da sadrži sljedeće podatke:
– naziv i opis projekta,
– oblast saobraćaja na koju se odnosi projekat,
– ciljevi projekta,
– vrste aktivnosti koje će se provesti da bi se postigli
postavljeni ciljevi,
– podaci o uključenosti i broju volontera na projektu,
– ukoliko postoji partnerstvo, naziv partnera – druga
neprofitna organizacija ili institucija iz javnog sektora sa
dokazom o partnerstvu (ugovor ili slično),
– očekivani rezultati projekta,
– rok realizacije projekta,
– specifikacija troškova sa visinom sredstava koja se
potražuje od Ministarstva, vlastita sredstva ili drugi izvori
finansiranja projekta (navesti detaljnu specifikaciju).

 

Prijave na javni poziv koje ne budu dostavljene u skladu sa traženom dokumentacijom neće biti razmatrane.

 

Krajnji rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog poziva.

 

Sve prijave koje pristignu na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa ili budu predate na poštu nakon navedenog roka, vratit će se pošiljaocu i neće biti razmatrane.

 

U proteklim godinama, tačnije od 2011. godine ministarstvo svake godine finansira projekte iz navednih oblasti i do sada je uložilo oko 190.000 KM za finansiranje navedenih projekta i do sada je finansirano 113 projekata, a od toga samo u 2018. godini je odobreno i finansirano 19 projekata.

 

(RTV Lukavac)