Naslovna AKTUELNO Raspisan poziv za predlaganje projekata u okviru “Majskih dana otpora”

Raspisan poziv za predlaganje projekata u okviru “Majskih dana otpora”Općinski načelnik upućuje poziv za predlaganje projekta u okviru “Majskih dana otpora” Lukavac 2019.

 

“Obavještavamo Vas da po Pravilniku o kriterijima i procedurama za obilježavanje, proglašavanje i finansiranje značajnih manifestacija i manifestacija od općeg interesa na području općine Lukavac, možete aplicirati na sredstva predviđena u Budžetu općine za obilježavanje Majskih dana otpora.

 

Obilježavanje određenih datuma je regulisano odlukom o značajnim manifestacijama, a podrazumijeva mogućnost organizovanja različitih oblika manifestacija kao što su:

 

 • Organizovanje centralne manifestacije Majskih dana otpora,
 • Organizovanje jedne naznačene manifestacije u koju je uključeno više MZ,
 • Organizovanje manifestacije u jednoj MZ,
 • Organizovanje manifestacije u MZ za koju nisu direktno vezani određeni događaji.
 • Da bi se mogle organizovati određene manifestacije, potrebno je da Vijeća MZ-ca, JU i UG, najkasnije do 09.04.2019 godine, Službi za upravu, privredu i društvene djelatnosti i boračko- invalidsku zaštitu kandiduju svoje projekte na odgovarajućem obrazcu.

Sve predate projekte, zaključno sa 19.04.2019 godine (petak), Služba će proslijediti Timu na razmatranje, koji će u okviru svoje nadležnosti napraviti prijedlog raspodjele sredstava.

 

Elementi finansijskog plana neće biti podržani ukoliko finansiraju sledeće aktivnosti:

 

 • Troškove nastupa KUD-a sa područja općine Lukavac,
 • Naknada za rad osoblja, odnosno plaćanje „ljudskih resursa“,
 • Naknada sudijama na sportskim manifestacijama,
 • Nastupa estradnih umjetnika,
 • Kupovina poklona i nagrada,
 • Nabavka opreme kao primaran cilj,
 • Adaptacija objekta.

           

 

Korisnici sredstava su dužni, nakon provedene manifestacije, na propisanom obrazcu,  dostaviti izvještaj o realizaciji projekta.

 

Napomena: Korisnici sredstava iz 2018. godine, koji nisu dostavili izvještaj o utrošku istih, neće moći dobiti sredstva u 2019. godini.”