Naslovna AKTUELNO Revizija finansijskog poslovanja jedinica lokalne samouprave

Revizija finansijskog poslovanja jedinica lokalne samouprave

Revizija finansijskog poslovanja jedinica lokalne samouprave dio je plana Ureda za reviziju institucija U FBiH u 2021.godini. Planirana  revizija  je prilika da revizori kroz svoje izvještaje upozore na moguće nepravilnosti pri trošenju javnog novca koje uoče u lokalnim zajednicama, predlagajući konkretne preporuke kako ih otkloniti.

 

Prema godišnjem planu ureda za reviziju FBiH, u 2021.godini će se izvršiti i revizija finansijskog poslovanja Općine Lukavac.

 

Općinsko vijeće Lukavac, na inicijativu Centra civilnih inicijativa,  je u svom Programu rada za 2021. godinu,  planiralo da razmatra Revizorski izvještaj Općine Lukavac za 2020.godinu.

 

Razmatranjem revizorskog izvještaja  od strane Općinskog vijeća omogućit će se praćenje realizacije  datih preporuka  od strane  Ureda za reviziju  i  potaknut veća odgovornost  službi i drugih budžetskih korisnika da realizuju date preporuke.

 

Saopštenje za javnost – CCI