Naslovna AKTUELNO Riješen problem dentalne zaštite osoba sa invaliditetom u TK

Riješen problem dentalne zaštite osoba sa invaliditetom u TKProblem oralnog zdravlja osoba s invaliditetom (ili sa posebnim potrebama) na području Tuzlanskog kantona dugo vremena nije bio prepoznat i nije se posvećivala adekvatna pažnja.

 

 

Roditelji tih pacijenata su godinama tražili, u BiH i u susjednim državama, ustanove koje su osposobljene za sanaciju zuba svoje djece. Samo rijetki su nakon dugotrajnog čekanja uspjevali uraditi sanaciju zuba u nekim ustanovama van našeg kantona.

 

 

Sanacija zuba u navedenih pacijenata se mora obaviti u opštoj anesteziji, što zahtjeva odgovarajuću dijagnostičku obradu, a tim koji izvodi zahvat se sastoji od stomatologa, asistenta i anesteziološke ekipe, kao i osoblja koje prati pacijenta nakon zahvata. Ukupan broj članova tima od prijema pacijenta, preko angažovanja u toku zahvata, pa sve do otpusta pacijenta broji oko 10 članova. U većini slučajeva su takvi pacijenti zbog pridruženih bolesti (komorbiditeta), visoko rizični za sprovođenje opšte anestezije.

 

 

Nakon spovedenog Konkursa za izbor stomatologa koji posjeduje mobilnu stomatološku opremu, te regulisanja pravnih akata UKC Tuzla za izvođenje navedene procedure, urađen je 07.08.2019. prvi stomatološki zahvat u opštoj anesteziji, u Klinici za dječije bolesti, UKC Tuzla. Zahvat je obavljen od strane tima “Dental Centar Alma” (dr. Alma Đerzić Imamović). Pacijent je bio desetogodišnji dječak. Tom prilikom urađena je sanacija 6 stalnih zuba i ekstrakcija dva mliječna zuba. Planirani zahvat je protekao uredno, pacijent je oporavak nastavio u dnevnoj bolnici, nakon čega je otpušten kući.

 

 

Još jedna procedura, koja je kompleksna kako po svojoj administrativnoj fazi tako i po neposrednom izvođenju i postproceduralnom praćenju pacijenta, je uspješno usvojena na UKC Tuzla.

 

 

Dogovoreni put pacijenta se sastoji u sljedećim koracima. Roditelji djece sa posebnim potrebama, kojima je potrebna sanacija zuba u opštoj anesteziji trebaju da se sa stomatološkim nalazom jave u Pravnu službu Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, a nakon toga i u Kliniku za dječije bolesti, UKC Tuzla, radi zakazivanja termina stomatološkog tretmana.