Naslovna AKTUELNO Rodno zasnovana diskriminacija izražena u BiH

Rodno zasnovana diskriminacija izražena u BiH


Izvještaj o rodno zasnovanoj diskriminaciji u oblasti rada u Bosni i Hercegovini, koji je dio regionalne inicijative za rješavanje ovog problema u šest zemalja zapadnog Balkana, uz podršku Evropske unije, predstavljen je u Sarajevu.

 

Istraživanje je, sem rodno zasnovane diskriminacije, identifikovalo i brojna druga kršenja radnih prava što ukazuje na nizak nivo poštovanja prava zaposlenih koja su garantovana pravnim okvirom u Bosni i Hercegovini.

 

Rodno zasnovana diskriminacija na radnom mjestu široko je rasprostranjena u Bosni i Hercegovini, zemlji u kojoj se još uvijek uručuju otkazi trudnicama, istaknuto je tokom prezentacije Izvještaja.

 

Autorica istraživanja Lejla Gačanica kaže da su rezultati poražavajući.

 

Rečeno je da su trudnoća i prava materinstva vjerovatno “najnepoželjnija” za poslodavce, a to su potvrdile sagovornice, sindikati i nevladine organizacije.

 

Autorica istraživanja kazala je da postoje različite osnove za diskriminaciju poput rodnih identiteta, spolne orijentacije, spolnih karakteristika, a oblici u kojima se diskriminacija pojavljuje su seksualna uznemiravanja, napredovanje u poslu, no ipak najviše zbog trudnoće i majčinstva.

 

Na skupu je zaključeno da se postojeći zakoni nedovoljno primjenjuju te bi prvo trebalo to promijeniti, a tek onda razmatrati uvođenje oštrije kaznene politike. Ocijenjeno je kako treba raditi na informiranju zaposlenika na koji način mogu prijaviti diskriminaciju.

 

Predsjedavajuća Institucije ombdumena Bosne i Hercegovine Nives Jukić navela je podatak da veći broj žalbi, prema Zakonu o zabrani diskriminacije podnose muškarci u odnosnu na žene.

 

Ista je situacija i za sve žalbe koje se podnesu ovoj instituciji, kakvih je prošle godine bilo više od 3.000.

 

Gianluca Vannini iz Delegacije Evropske unije u našoj zemlji podsjetio je da je ravnopravnost spolova jedno od temeljnih vrijednosti Evropske unije.

 

Upozorio je da se situacija u Bosni i Hercegovini u tom smislu treba unaprijediti. Posebno je istakao da je zabrinjavajući podatak da od ukupnog broja nezaposlenih čak 60 posto čine žene.

 

Namjera je, kaže, osnažiti žene da budu više prisutne na tržištu rada, institucijama, politici, društvu uopće i bh. parlamentima te je najavio da će Evropska unija nastaviti zastupati bolji položaj žena na tržištu rada, ali i globalno, kako bi bile jednako plaćene za isti posao.