Naslovna AKTUELNO Rok za otpis zateznih kamata ističe 5. maja!

Rok za otpis zateznih kamata ističe 5. maja!Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike da iskoristi mogućnost otpisa zateznih kamata na javne prihode u iznosu od 0,04 % dnevno ili 14,6 % godišnje.

 

Prema odredbama Zakona izmjenama i dopunama zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, kamata koja je nastala po osnovu neplaćenih javnih prihoda, sa stanjem na dan 31.12.2016. godine otpisuje se u cijelosti, ako obveznik glavnicu plati najkasnije do 5. maja 2019. godine.

 

”Pozivamo porezne obveznike da uplate glavni dug i na taj način ostvare pravo na otpis kamata koje se obračunavaju na dug do 31.12.2016. godine,” poručuju iz PUFBiH.

 

 

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode podnosi se na Obrascu ZAOK, neposredno ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno gdje je sjedište ili adresa podnosioca zahtjeva. Obrazac ZAOK može se preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba u dijelu „Obrasci“.

 

 

Za sve dodatne informacije porezni obveznici se mogu obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH:www.pufbih.ba u dijelu „Kontakti“.