Naslovna AKTUELNO Ronioci invalidi realizovali kurseve naprednih tehnika

Ronioci invalidi realizovali kurseve naprednih tehnika

Nakon uspješno završne sezone ronjenja Eko-ronilačka grupa invalida iz Lukavca je
početkom novembra mjeseca počela sa realizacijom projekta naprednih ronilačkih
kurseva za osobe sa invaliditetom za zvanja “samostalni ronioci” i “voditelji ronjenja”.

 


Ovim projektom planiraju ojačati kapacitete udruženja, omogućiti osobama sa
invaliditetom da napreduju, ali i stvoriti pretpostavke za formiranje jake jedinice za
spašavanje na vodi i pod vodom, jer se ovim kursevima posebno obrađuje tematika
pronalaženja i spašavanja. 

Zvanje “voditelj ronjenja” je prva profesionalna kategorija koja omogućava rad u ronilačkim centrima bilo gdje u svijetu.

 


Kurseve je vodio Instruktor Rusmir Hanić, predsjednik Ronilačkog saveza Bosne i
Hercegovine. Dio predavanja na temu “Istorija ronjenja” i “Ronilačka oprema” je održao
instruktor ronjenja Bilal Šarić, predavanja na temu “Medicina ronjenja” je održala
dr.Samira Begić, dok je predavanje i praktične vježbe “Pružanje prve pomoći i
reanimacija kod ronilačkih nesreća” održala Lamija Vehabović iz Crvenog križa
Lukavac. Emir Hanić, ing.mašinstva, ronilac sa tri zvijezde, prezentovao je tematiku
pojave vrtloga i vrtložnih kretanja u rijeci, proračun sile na užetu, kao i aproksimativno
računanje brzine riječnog toka kod specifičnih ronjenja na brzim vodama.

 


Nakon održanog kursa, polaznici su 29.11.2018. godine pristupili polaganju pisanog
testa, dokazujući da su uspješno usvojili potrebna znanja i vještine i time stekli
međunarodno priznate diplome.

 


“Zahvaljujemo se Federalnom ministarstvu kulture i sporta koje je prepoznalo napore
našeg udruženja na razvoju invalidskog sporta i finansijskoj podršci bez koje ne bi bilo
moguće realizovati ovaj projekat”, poručuju iz Eko-ronilačke grupa invalida Lukavac.

 

(RTV Lukavac)