Naslovna AKTUELNO Rudari PK Šikulje najavili proteste

Rudari PK Šikulje najavili proteste


Zbog nemogućnosti da nastave sa svojim redovnim poslovima na PK Šikulje, rudari okupljeni oko sindikata na Šikuljama su održali sastanak i uputili saopštenje za javnost u kome najavljuju proteste za 06. maj ispred zgrade općine Lukavac.

 

Povodom najavljenih protesta, oglasili su iz Opštine Lukavac čije saopštenje prenosimo u nastavku:

 

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac donijela je Zaključak o obavezi izvršenja Rješenja Vlade Federacije BiH a vezano za uvođenje Rudnika „Kreka“ u posjede na lokalitetu I faze etaže Rudnika „Šikulje“, odnosno predaju posjeda nekretnine označene kao k.č. br. 3359/5.

 

Po tom aktu, a u skladu sa rješenjima izdatim od Vlade FBiH postojali su svi elementi za iseljavanje koje je bilo planirano za dan 29.04.2019.godine prema Planu izmještanja i zbrinjavanja Službe civilne zaštite.

 

Do obustave iseljenja došlo je zato što je po Nalogu Općinske službe naloženo da u nesiguran prostor uđu radnici PK „Šikulje“ i Čete za spasavanje JP Elektroprivreda BiH jer su jedino oni tehnički opremljeni za djelovanje na tom terenu.

 

Rukovodstvo Rudnika Kreka odbilo je da uputi radnike da priđu objektu i da izvrše ovaj dio posla i zahtijevali su da to urade službenici Općine Lukavac. Službenici Općine Lukavac nisu obučeni, osposobljeni i spremni da uđu na aktivne kosine, na terene koji kližu, te stoga se ova deložacija nije mogla ni obaviti.

 

Općina Lukavac poziva rukovodstvo Rudnika „Kreka“ da preuzme odgovornost za svoj dio posla i da umjesto slanja radnika da demonstriraju pred zgradom Općine, uz saradnju sa Općinom Lukavac i organima unutrašnjih poslova realizira zadatak.