Naslovna AKTUELNO Saniranje posljedica uzrokovanih poplavama

Saniranje posljedica uzrokovanih poplavamaSaniraju se posljedice poplava koje su u subotu zahvatile Općinu Lukavac. Jučer je zasijedao i Štab CZ gdje su donesene dodatne mjere i upute.

 

Nakon obilnih padavina koje su tokom vikenda zadesile našu općinu, ali i veći dio kantona  situacija se polako normalizuje. Voda se sa najugroženijih tačaka povlači, a posljedice  saniraju.

 

U narednom periodu vršit će mjere sanacije i prevencije od daljnih potencijalnih opasnosti. Uz preventivne mjere koje su poduzete u proteklom periodu štete su mnogo manje. Ono što je evidentno je da su posljednje padavina najviše ugrozile poljoprivredne površine.

 

Pored navedenih lokacija na udaru i ovoga  puta bila je MZ Orahovica koju niti jedna poplava ne zaobilazi no uz preventivne radove koji su izvedeni u proteklom periodu izbjegnute su štete koje su mogle biti katastrofalne, ali zbog neodgovornih pojedinaca koji koče izvođenje radova situacija je i dalje teška.

 

Vandredno stanje na području općine Lukavac na snazi je još od prošlog mjeseca kada su također na udaru bili brojni lokaliteti. Građani su još u subotu obaviješteni da svi oni koji su pretrpili štete prijave istih za razliku od predhodne prakse, sada mogu izvršiti i putem telefona bez obaveze dolaska u Općinu.

 

Za razliku od predhodnih novije padavinenisu toliko najavljivane ali  po intenzitetu nadmašile su i predhodne i po obimu i posljedicama. Uz plavljenje, padavine sa sobom neminovno nose i klizišta koja se još uvijek evidentiraju na našoj općini. Danas je zasjedao i Štab CZ gdje je sagledana situacija ali i donesene nove mjere i aktivnosti kojima bi se umanjile posljedice poplava ali i preventivne mjere kojima bi se slične pojave preduprijedile i spriječile veće posljedice