Naslovna AKTUELNO Savjeti Civilne zaštite prije eventualnih poplava

Savjeti Civilne zaštite prije eventualnih poplava

Ilustracija
Ilustracija


Povodom najavljenih obolnih padavina i mogućnosti pojave poplave na području općine Lukavac, Služba civilne zaštite općine Lukavac izdaje savjete kako postupati prije eventualnih poplava, u toku poplava i nakon poplava:

 

PRIJE POPLAVA

 

 

– učestvujte u naporima općine Lukavac da lokalne vodene tokove održava protočnim i čistim-ne bacajte smeće u rijeke i potoke i odvodne kanale, redovno ih čistite,

 

 

– imajte spreman materijal  za zaustavljanje prodiranja vode u stambeni objekat i

 

 

– planirajte izmiještanje pokretne imovine na sigurno.

 

 

U TOKU POPLAVE

 

 

– redovno pratite loklalni radio-televizijski program i slijedite sve emitovane instrukcije,

 

 

– ukoliko ste se zatekli u kući uzimite svjetiljku ili radio ukoliko ga imate, te se premjestite  na gornji sprat ili ako je neophodno na krov kuće, gdje ćete sačekati pomoć,

 

 

– klonite se poplavne vode, ne pokušavajte plivati, hodati ili se voziti po njoj,

 

 

– pričvrstite ili unesite vanjski  namještaj,

– isključite strujne priključke na glavnim prekidačima, isključite kućne aparate  iz utičnica (ne dirajte električne uređaje, ako su isti mokri),

 

 

– ako je voda duboka, omogućite  protok iste u podrum da se izbjegne oštećenje zgrade,

 

 

– veće sa pijeskom ne slažite sa vanjske strane kuće, tako samo povećavate pritisak,

 

 

– izbjegavajte srušene elektrovodove,

 

 

– ne pijte vodu iz česme, jer može biti zagađena,

 

 

– napunite kadu čistom vodom u slučaju da voda kojom se snabdijevate postane zagađena,

 

 

– vrijedne stvari prenesite na gornji sprat,

 

 

– izbjegavajte poplavljena područja i nemojte hodati kroz plavnu vodu ukoliko Vam ista prelazi preko koljena i

 

 

– nemojte voziti poplavljenom cestom, niti zaobilaziti prepreke koje su postavile općinske službe

 

 

NAKON POPLAVE

 

 

– nemojte koristiti svježu hranu, lijekove i vodu ako su bili u kontaktu sa  zagađenom plavnom vodom

 

 

– voda iz vodovodnih cijevi se ne koristi bez odobrenja nadležnih službi

 

– ukoliko je kuća poplavljena u istu ne ulaziti bez dodatne provjere da li ima oštećenja koja bi mogla dovesti do rušenja, te provjerite  da li je prekinuto napajanje strujom

 

– ako je plavna voda doprla do utičnica, struju ne koristiti bez provjere nadlećnih službi i

 

– postepeno i temeljito očistite kuću, ukolnite tepihe, tapete i slično, vodu iz podruma ispumpajte postepeno po principu jedna trećina svaki dan, a drveni namještaj ne izlažite suncu zbog mogućeg oštećenja