Naslovna AKTUELNO Sedmica sudske nagodbe u Općinskom sudu Lukavac (VIDEO)

Sedmica sudske nagodbe u Općinskom sudu Lukavac (VIDEO)


Sedmice sudske nagodbe organizuju se u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini u periodu od 13. do 24. maja 2019. godine.

 

Promocijom mirnih načina rješavanja sporova se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja na brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

 

Stranke zainteresovane da svoje predmete riješe sudskom nagodbom mogu se samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom, pisanim prijedlogom ili na drugi način, obratiti sudu, odnosno postupajućem sudiji i predložiti zaključenje sudske nagodbe. Postupajući sudija će, u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku, tokom cijelog postupka nastojati da spor riješi u skladu sa iskazanom voljom stranaka.

 

U Općinskom sudu Lukavac, kako je istakao Fikret Mujkić, zamjenik predsjednika Općinskog suda Lukavac, sudije na parničnom referatu su poduzeli određene aktivnosti za realizaciju ovog projekta.

 

Više informacija u video prilogu nam donosi Edina Husović.

 

(RTV Lukavac)