Naslovna AKTUELNO Sedmica sudske nagodbe u Sudu u Lukavcu + VIDEO

Sedmica sudske nagodbe u Sudu u Lukavcu + VIDEONa inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH  od 16. do 27. aprila 2018. godine u svim sudovima u BiH će se održavati Sedmice sudske nagodbe.

 

Ove aktivnosti će biti provedene  sa  ciljem rješavanja što većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.

 

Općinski sud u Lukavac uputio je poziv svim  zainteresovanim  građanima,  čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima,  da ih posjete u ovom periodu, i okončaju svoje sudske postupke na jaefikasniji način.

 

„ Stranke koje su zainteresovane i koje žele svoje predmete riješiti  sudskom nagodbom mogu već sada samostalno, preko svojih advokata ili pravnih zastupnika, da se obrate sudu pismenim podneskom da su zainteresovane za zaključenje tog predmetnog spora sudskom nagodbom. To se provodi u skladu sa Zakonom o parničkom postupku. Inače, u sudskoj praksi u BiH način mirnog rješavanja sporova je dosta rijedak. Međutim, postoji inicijativa VSTV da se posveti veća pažnja pokušaju da se ti sporovi između stranaka razne vrste i prirode rješavaju u što većoj mogućoj mjeri upravo sudskom nagodbom“, rekao je za RTV Lukavac Fikret Mujkić, zamjenik predsjednika Općinskog suda u Lukavcu.

 

Sudska nagodba je mirni, sporazumni način rješavanja spora, koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu o predmetu spora.

 

Spomenute aktivnosti se provode  u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II, kojeg finansira Vlada Norveške, a kojeg implementira VSTV BiH zajedno sa sudovima.

 

(RTV Lukavac)