Naslovna AKTUELNO Smanjena naplata poreznih prihoda i doprinosa

Smanjena naplata poreznih prihoda i doprinosa


Vlada FBiH je usvojila pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju FBiH za januar 2021. godine, kada je ukupan nivo ostvarenja prihoda po osnovi indirektnih i direktnih poreza, te socijalnih doprinosa iznosila 568,1 milion KM, što je za 8,4 posto manje u uporedbi sa istim mjesecom prethodne 2020. godine.

 

 

Uzimajući u obzir da je ukupna godišnja naplata prihoda na kraju pandemijom pogođene 2020. godine, u uporedbi s godišnjom naplatom iz 2019. godine bila manja za 7,1 posto, bilo je potrebno osvrnuti se i na uporedbu ostvarenja za januar 2021. godine sa ostvarenjem iz januar 2019. godine.

 

Tako je, na nivou januara, negativna mjesečna razlika u naplati za 2021. godinu u odnosu na isti mjesec 2019. godine znatno niža i iznosi 3,7 posto.

 

Iako je riječ tek o početku godine i uzorku od svega jednog mjeseca, kako je obrazloženo, ovaj pokazatelj ipak može ići u prilog postepenom vraćanju naplate prihoda prema nivou ostvarenja iz 2019. godine.