Naslovna AKTUELNO SRD “Smuđ” uspostavilo saradnju sa GIKIL-om

SRD “Smuđ” uspostavilo saradnju sa GIKIL-om

Iz SRD „Smuđ“ Lukavac oglasili su se saopćenjem za javnost, a kako bi izvjestili građane o novouspostavljenoj saradnji sa GIKIL-om.

„Zadovoljstvo nam je upoznati javnost da je dana 28.02.2019. godine sa menadžmentom GIKIL-a postignu sporazum o investiranju u obnovu ribljeg fonda u ribolovnim vodama kojim upravlja SRD “Smuđ” Lukavac.„Zadovoljstvo nam je upoznati javnost da je dana 28.02.2019. godine sa menadžmentom GIKIL-a postignu sporazum o investiranju u obnovu ribljeg fonda u ribolovnim vodama kojim upravlja SRD “Smuđ” Lukavac.

SRD “Smuđ” Lukavac je sa ovom kompanijom imao veoma dobru saradnju prethodnih godina, kojom prilikom je ulaganjem značajnih sredstvava vršila poribljavanje jezera Modrac, koja je na zajedničku inicijativu, a u interesu šire društvene zajednice, ponovo uspostavljena.Na sastanku u kompaniji GIKIL, menadžment kompanije, upoznao je predstavnike UO SRD “Smuđ” Lukavac sa planiranim i realizovanim projektima zaštite okoliša nakon poslednjeg akcidenta koji je u većoj mjeri narušio floru i faunu rijeke Spreče, te izrazio svoju spremnost na 8-godišnje investiranje značajnijih sredstava u revitalizaciju ribolovnih voda, a prema Planu koji će biti izrađen od strane stručnih lica Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Sa ovom kompanijom će u narednom periodu biti potpisan Ugovor o medusobnoj saradnji, kojim će se regulisati vrijeme i način investiranja , a o čemu ćemo javnost blagovremeno obavijestiti“, stoji u saopćenju SRD „Smuđ“ Lukavac.